REFRRER:path /
Timo Kyllönen
Kuvassa oikealla oleva terveysaseman puupää on ensimmäinen purettava kohde. Taaempana näkyvä kiviosa puretaan myös, samoin kuvan oikeassa laidassa olevan puuryhmän takana oleva valtava öljysäiliö.

Valtava purku-urakka on alussa

Kaupungin ja konserniyhtiöiden omistamaa kiinteistömassaa puretaan lähes 6 000 kerrosneliön verran. Purkutöistä pyydetään parhaillaan kokonaistarjouksia.

Kuhmon taajamakuva muuttuu monelta osin seuraavan kahden vuoden aikana, sillä maisemasta katoaa noin 5900 kerrosneliötä rakennusmassaa. Kaupungin sekä kaupunkikonserniin kuuluvien Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asuntojen sekä Kuhmon Yrityssampo Oy:n kiinteistöjen purkamisesta pyydetään parhaillaan tarjouksia kokonaishintaurakkana. Se tarkoittaa sitä, että kaikki kohteet puretaan samassa urakassa. Purettavia kohteita on yhteensä kahdeksan.