REFRRER:path /

Vartiukselle iso edistysaskel

Vartiuksen ja Lytän rajanylityspaikka on ainoa kohde itärajalla, joiden kehityssuunnitelma etenee rahoitushakemuksessaan täysimääräisesti 7,1 miljoonan budjetilla. Päärajoittaja on EU:n Karelia CBC-ohjelma.

Antero Komulainen
Vartiuksen rajanylityspaikan ja sen väylien, raja-aseman ratapihan ja rataliikenteen kaikkiaan 7,1 miljoonan kehittämisinvestoinneille on näytetty EU:sta vihreää valoa. Tarkempi suunnittelu voi edetä alkuperäisessä laajuudessa, ja se työ jatkuu jo tänään.

Antero Komulainen

Vartiuksen kansainvälisen rajanylityspaikan kehittämissuunnitelma on hyväksytty Euroopan unionissa Brysselissä täysimääräisesti. Nyt Liiknnevirasto ja toimijat voivat edetä suunnittelussaan varsinaiseen rahoitushakuvaiheeseen. Hakemus käy hyväksyttävänä EU:n komissiossa asti.

Vartiuksen rajanylityspaikka sijaitsee Kuhmon koillisosassa hieman Suomussalmen kunnan rajan eteläpuolella. Se on Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä tonnimäärillä mitattuna yksi merkittävimmistä rajanylityspaikoista itärajalla. Kehitys- ja laajennuskohteiksi tulevat Vartiuksen ratapiha, rajanylityspaikan väylät ja raja-asemalle laajennettavat rataosuudet.

– Brysselistä on näytetty kohteelle vihreää valoa alkuperäisen 7,1 miljoonan kehityssuunnitelman mukaan. Sieltä on tullut meille vastaus, että Vartiuksen rajanylityspaikan ja ratapihan suunnitelmaa ei ole karsittu. Nyt pitää tehdä varsinainen toimenpidesuunnitelma ja hakemus, kertoi Liikenneviraston projektipäällikkö Jyri Mustonen Kuhmolaiselle perjantaina.

EU:lta ja Karelia CBC-ohjelman kautta suoraan tuleva määräraha on 6,4 miljoonaa euroa. Alueen toimijoille kuten Rajavartiolaitokselle, Tullille ja Senaatti-kiinteistöille jää yhteiseksi osuudeksi 10 prosenttia eli yhteensä noin 700 000 euroa.

Rautatieliikenne Vartiuksessa on kasvanut. SSAB:n Raahen terästehtaalle ja Kokkolan satamaan kulkevat pellettijunat ovat 950 metriä pitkiä. Pelletit päätyvät terästehtaisiin Suomessa ja ulkomailla. Vartiuksen ratapiha on käynyt lähteville ja saapuville junille ahtaaksi. Rataliikenteen osalta kehittämisinvestointitarpeet ulottuvat Iivantiiran Ypykkävaaran asemalle saakka.

Vartiuksen raja-aseman rekkaväylä on liian lyhyt nykytarpesiin. Kun rekkaliikenne ruuhkautuu joko Suomen tai Venäjän puolella, se hidastaa rajanylitysliikennettä ja lisää riskejä rajaliikenteen turvallisuudessa.

CBC-ohjelmat ovat rajanylittävän yhteistyön ohjelmia. Ne ovat keskeinen osa Euroopan unionin ja Venäjän välistä kumppanuutta sekä EU:n naapuruspolitiikkaa.

Pohjois-Pohjamaan liiton hallinnoiman Karelia CBC:n ohjelmajohtajana työskentelee Marko Ruokangas. Hänen mukaansa Vartiukseen tehdyt suunnitelmat ovat hyvin realistiset.

Tarkempien suunnitelmien teko käynnistyy Vartiuksessa pidettävässä eri osapuolten kokouksessa jo tänään. Kokoukseen saapuu Liikenneviraston, Pohjois-Pohjanmaan elyn, Tullin, Rajavartiolaitoksen, Senaatti-kiinteistöjen ja Venäjän federaation liikenneministeriön edustajat käsittelemään tilannetta. Heidän pitää päättää yksityiskohtaisemman suunnittelun käynnistämisestä ja rahoitushakemuksen tekemisestä lokakuun 15. päivään mennessä. Kun päätös kehittämisrahasta tulee, niin hanke pitää toteuttaa valmiiksi 36 kuukauden kuluessa. Kohteiden rakentaminen käynnistyy aikaisintaan 2018.

Rahoituksesta 90 prosenttia tulee Karelia CBC ohjelman kautta. Yksi sen neljästä toimintalinjasta on toimivat rajanylitykset. Suomen puolella Vartiuksen ja Venäjän puolella Lytän raja-asemat sijaitsevat Karelia CBC-ohjelman keskeisimmällä ydinalueella.

Karelia CBC ohjelman rajanylityksiä koskeva toimintalinja keskittyy pullonkaulojen poistamiseen ohjelma-alueen kansainvälisillä rajanylityspaikoilla. Se pyrkii madaltamaan rajan ylittämisen kynnystä. Ohjelma huomioi myös tavaraliikenteen sujumisen rajan yli.

Rajanylityksiä koskevat Karelia CBC:n hankkeet toteutetaan isoina investointihankkeina, joihin rahoitus myönnetään suoraan EU:sta ilman Suomen sisäisiä erillisiä hakuja. Vartiuksen kehittämisohjelma ja investointitarpeet ovat olleet vahvasti mukana Karelia CBC:ssä alusta asti.

Vartiuksen kansainvälinen rajanylityspaikka on avattu vappuna 1992. Se toimi 70- ja 80-luvulla Kostamus-projektin rakentajien, työntekijöiden ja projektiin liittyneen muun liikenteen rajanylityspaikkana

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti