REFRRER:path /

Tulvavahinkojen ehkäisyssä korostuu varautuminen

Kainuulaisten on parhaillaan mahdollista sanoa mielipiteensä nähtävillä olevista tulvariskien hallintasuunnitelmasta sekä siihen liittyvästä ympäristöselonteosta. Suunnitelmassa on kysymys kuntien, ely-keskuksen sekä pelastusviranomaisten yhteisestä varautumisesta tulvatilanteisiin.