REFRRER:path /

Järki käteen!

Tässä lehdessä kerromme Tikkasuolle suunnitellusta turvetuotantoalueesta. Eräs lukijamme kertoi, ettei suon läheisyydessä asuvilla/mökkeilevillä ollut asiasta mitään tietoa, ennen kuin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta tuli lausuntopyyntö hankkeen ympäristöluvasta. Valitettavan usein asia on näin, tai sitten tietoa ei tule lainkaan.