REFRRER:path /

Äänestetään uraanituotannosta

Kysymys siitä, onko kunnalla sanavaltaa kunnan alueelle suunniteltuun uraanituotantoon, nousi yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi uraaniluvan kuulemistilaisuudessa tiistaina. Nykyisen ydinenergialain mukaan Sotkamon kunnalla on veto-oikeus Terrafamen uraanilupahakemukseen.