REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »
Teijo Määttänen
Talvivaaran kaivoksella toiminta saa jatkua.

Ely ei keskeytä Talvivaaran toimintaa

Jukka Keränen

Kainuun ely-keskus ei keskeytä Talvivaaran kaivoksen toimintaa Sotkamossa kuten muun muassa Ylä-Savon sote-kuntayhtymän ympäristölautakunta ja Suomen luonnonsuojeluliitto olivat vaatineet.

Ely teki perjantaina kolme päätöstä hallintopakkovaatimuksissa, jotka koskivat pääosin toiminnan välitöntä keskeyttämistä. Ely-keskus on päätöksissään katsonut, ettei toiminnan välittömälle keskeyttämiselle ole perusteita.

Päätöksissä on otettu huomioon Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän suorittamat toimenpiteet, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiassa antama lupapäätös 24.4.2015 asiassa kokonaisuudessaan saatu selvitys.

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on toteuttanut uuden RO-laitoksen hankinnan. Tarkastuskäynnillä 12.3. RO-laitoksen on todettu saapuneen kaivosalueelle.

Konkurssipesä on saattanut myös Kuljun altaan rakentamisen loppuun. Konkurssipesä ei ole rikkonut 31.5.2013 myönnetyn ympäristöluvan kuormitus- ja päästökiintiöitä eikä Kainuun ely-keskuksen antamia hallintopakko- ja muita erillismääräyksiä. Ely-keskuksen näkemyksen mukaan myöskään kieltoa ympäristönsuojelua koskevan säännöksen tai määräyksen vastaisen menettelyn jatkamisesta ei näin ollen voida antaa.

Ely-keskuksen mukaan kipsisakka-altaalle varastoiduista sakoista tai Talvivaaran lähijärvien pohjaan kertyneistä saostumista ei aiheudu merkittävää välitöntä ympäristön pilaantumista, eivätkä keskeyttämisen edellytykset tältäkään osin täyty.

Ely-keskus on siirtänyt vesistöjen arvioitua merkittävää pilaantumista ja vesistöjen tilan korjaamista koskevien määräysten antamisen myöhemmin ratkaistavaksi.

Ely-keskus on kuullut laadittujen kunnostussuunnitelmien suhteen toiminnanharjoittajaa, asianosaisia ja muita vireillepanoon oikeutettuja sekä tarvittavia viranomaisia ja asiantuntijalaitoksia.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »