REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »
Pertti Granqvist/Arkisto
Kuva Nuasjärven Tikkalahdesta. Purkuputki laskee vetensä taustalla näkyvän järven syvyyksiin.

Ely: purkuputken vaikutus näkyy syvänteissä

Marjukka Väisänen

Terrafamen kaivoksen purkuputken käyttö näkyy Nuasjärven syvänteiden veden laadussa, kertoo Kainuun ely-keskus.

Alustavat tutkimustulokset ja veden laadun tarkkailutulokset osoittavat, että purkuputken käytöllä on ollut vaikutusta lähimpien noin 1,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsevien syvänteiden veden laatuun.

Ely-keskus on käynnistänyt kattavat tutkimukset Terrafamen purkuputken vaikutuksien arvioimiseksi Nuasjärvessä. Tutkimuksissa selvitetään sähkönjohtavuuden, lämpötilan ja happipitoisuuden vaihtelua purkuputken lähiympäristössä sekä lähimmissä syvännealueissa.

Ely-keskus jatkaa tehostettua Nuasjärven tilan ja purkuputken läheisten syvänteiden vedenlaadun tarkkailua.

Kainuun ja Pohjois-Savon ely-keskusten tuore katsaus Terrafamen alapuolisten vesistöjen tilasta kertoo, että kaivoksen jätevesien vaikutukset ovat ilmenneet alapuolisissa vesistöissä kohonneina mangaani-, natrium- ja sulfaattipitoisuuksina sekä lähimpien järvien kerrostuneisuutena.

Veden laatu on parantunut viime vuodesta Vuoksen vesistön reitillä Kivijärvessä, Laakajärvessä ja Kiltuanjärvessä.

Oulujoen vesistön reitillä ei ole havaittavissa muutoksia aiempiin vuosiin nähden, paitsi purkuputken lähialueella Nuasjärvessä.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »