REFRRER:path /

Flöjt: Talvivaarassa rahat kankkulankaivoon

Jarno Hiltunen

Vihreiden kuusamolainen kansanedustajaehdokas Mika Flöjt puhuu Kainuun puhtaiden vesien puolesta. Hän vastustaa Talvivaaran purkuputkea ja tukee jätevedenpuhdistamoa.

– Oulujoki on säilytettävä puhtaana kaivosten jätevesistä, Flöjt totesi kierroksellaan Sotkamossa ja Kuhmossa.

Kaivos on hänen mielestään vesistöjä saastuttava, kannattamaton ja vaatii veronmaksajien tukea.

– Se on kankkulankaivo, johon saadaan syytää rahaa. Jos keksitään ratkaisu, jolla kaivoksen toiminta saadaan ympäristön kannalta kestäväksi, niin ehkä valtio voisi aloittaa toiminnan.

Kaivoksen myyntiä sijoittajalle, jonka sitoutuminen muun muassa ympäristövastuuseen on kyseenalainen, hän ei kannata. Malmijänne yltää pitkälle, ja se on kansanedustajaehdokas Flöjtin mielestä syytä säilyttää suomalaisten omissa käsissä.

Hänen mukaansa sillä rahalla, joka on käytetty Talvivaraan, olisi voitu kehittää muita työllisyyshankkeita.

Hän kertoo kannattavansa myös kalatielakia. Kalateiden toteuttaminen on vähintä, mitä voimayhtiöt voivat Flöjtin mielestä tehdä. Kalateillä hän uskoo olevan merkitystä myös virkistyskalastusmatkailulle.

Biopolttoaineissa on Mika Flöjtin mukaan ympäristön lisäksi kysymys myös työpaikoista ja omavaraisuudesta. Öljyn hinnan hän uskoo vielä nousevan.

Kaikilla huoltamoilla pitäisi hänen mielestään olla muun muassa biokaasun tankkausmahdollisuus neljän vuoden kuluessa. Biodieseliä voi käyttää myös tukkirekoissa, Flöjt sanoo viitaten biodieselin merkitykseen kuljetuskustannustenkin kannalta.

– Verotuksella pitäisi kannustaa vähäpäästöisyyteen ja teknologian kehittämiseen, Flöjt sanoo.

Puu- ja hirsitalorakentamisen edistäminen on Mika Flöjtistä myös tärkeää.

– Hirsitalo on ympäristöystävällinen ja perinteinen ratkaisu.

Puurakentamista pitäisi hänen mielestään lisätä myös kaupunkien keskuksissa.

– Puu takaisin rakentamiseen. Siinä on kuitenkin huomioitava ekologisuus ja terveydelliset tekijät eikä vain tuijotettava energiatehokkuuteen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti