REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Ville-Petteri Määttä/ Arkisto
Ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla

Hilla: Päästöihin suhtauduttiin vakavasti

Tiina Suutari

Tiistaina Talvivaara-käräjillä kuultiin todistajana ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hillaa.

Hilla kertoi puolustuksen kuulustelussa, ettei hän ole ollut eikä ole kaivoksen organisaatiossa mikään postikonttori, kuten hänen edeltäjänsä Heikki Kovalainen kuvaili rooliaan oikeudelle viime viikolla. Hillan mukaan hän on vastannut Talvivaaran ympäristön tilan ja päästöjen seurannasta, ja hänellä on myös taloudellista päätösvaltaa seurantatoimien järjestämiseksi. Hilla kuvaili toimivansa myös yhteyshenkilönä valvovaan viranomaiseen päin.

– Tehtävissäni ei ole ollut epäselvyyttä.

Hillan mukaan ympäristölupa muodostuu lupapäätöksestä ja siinä määrätyistä päästöjen raja-arvoista. Siten Talvivaaralla ei hänen mielestään ole ollut raja-arvoja natriumille, sulfaatille eikä mangaanille, vaikka Talvivaara oli itse arvioinut aineiden päästöpitoisuuksia ympäristöluvassaan.

Hillan mukaan Talvivaaran johto suhtautui korkeisiin sulfaattipäästöihin vakavasti, kun niiden haitalliset vaikutukset lähijärviin havaittiin vuonna 2010. Yhtiö muun muassa muutti loppuneutraloinnin ylitteen kierrätystä, tehosti lipeän käyttöä ja sääti prosessiliuoksien pH:ta.

– Sulfaattipitoisuudet saatiin nopeasti laskuun vuoden 2011 aikana.

Saostuksen muuttuminen kaksivaiheiseksi ei Hillan mukaan vaikuttanut olennaisesti kipsisakka-altaan lietteen koostumukseen. Kun hapan rautasakka ja emäksinen loppuneutraloinnin alite ohjattiin molemmat kipsisakka-altaaseen ainepitoisuudet ovat Hillan mielestä samat kuin jos saostus olisi ollut yksivaiheinen kuten ympäristöluvassa oli kuvattu. Ainoa vaikutus muutoksella oli Hillan mukaan kipsisakka-altaan lietteen pH:n, joka laski ympäristölupahakemuksessa mainittua pH 10:tä matalammaksi. Hakemuksessa korkean pH:n kerrotaan saostavan metalleja.

Hilla kertoi oikeudelle myös, ettei hänellä ollut syytä epäillä kipsisakka-altaiden rakenteiden luvanmukaisuutta.

Veli-Matti Hilla on toiminut Talvivaaran ympäristöpäällikkönä kesäkuusta 2011 alkaen.

Talvivaara-oikeudenkäynnissä syytettyinä ovat kaivoksen toimitusjohtaja Pekka Perä sekä kolme muuta johtohenkilöä. Heitä syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


« »