REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »

Kainuun ely: Ei muutosta Nuasjärven vedenlaadussa

Pertti Granqvist/Arkisto
Purkuputken käyttöönotolla ei Kainuun ely-keskuksen mukaan ole toistaiseksi havaittu vaikutuksia Nuasjärven veden laatuun.
Kainuun ely-keskuksen jatkuvaan vedenlaatuseurantaan perustuva tieto ei osoita muutosta Nuasjärven vedenlaadussa.

– Sotkamo Luonto ry:n esittämä muutos kuvaa yhden syvännepisteen vedenlaadun muutosta hyvin lyhyellä aikavälillä, eikä mittaustulosten tulkinnassa ole huomioitu järviveden luontaista käyttäytymistä eri vuodenaikoina, Kainuun ely-keskus huomauttaa.

Se toteaa, että järven vedenlaatua tulee arvioida kokonaisuutena usealta mittauspisteeltä, eikä johtopäätöksiä tule perustaa muutamaan mittaustulokseen.

– Tulosten arvioinnissa tulee huomioida myös vedenlaadun luontainen vaihtelu. Muutoksia tulee lähtökohtaisesti tarkastella niin, että vertailtavat mittaustulokset sijoittuvat samaan vuodenaikaan.

Kainuun ely-keskus on tiedotteessaan 4. päivä maaliskuuta arvioinut Nuasjärven tilaa.

– Terrafamen purkuputken suuta lähinnä olevilla havaintopaikoilla veden sulfaattipitoisuus (66–100 milligrammaa litrassa) on ollut vuoden 2016 alussa pohjan lähellä samansuuruinen tai hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana purkuputken ollessa vielä rakenteilla. Myös nikkeli-, natrium- ja mangaanipitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin.

Veden pH on Kainuun ely-keskuksen mukaan vaihdellut Nuasjärvessä purkuputken käyttöönoton jälkeisenä aikana välillä 6,0–6,6.

– Tämä edustaa järven vedelle tyypillistä happamuutta. Kainuun järvivedet ovat valuma-alueen turvemaiden suuresta osuudesta johtuen luonnostaan hieman happamia. Kajaaninjoessa Petäisenniskan havaintopaikalla veden pH:n pitkän aikavälin keskiarvo on 6,5, Kainuun ely-keskus kertoo.

Purkuputken käyttöönotolla ei sen mukaan ole toistaiseksi havaittu vaikutuksia Nuasjärven veden laatuun. Vedenlaadun tarkkailua on tihennetty Terrafamen aloittamien ylimääräisten juoksutusten ajaksi. Kainuun ely-keskus julkaisee uuden tiedotteen alapuolisten vesien tilasta ennen mökkikauden alkua.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »