REFRRER:path /
Pertti Granqvist/Arkisto
Koululaisia haetaan pihasta ja viedään pihaan seuraavankin kahden viikon aikana sekä Naapurinvaaralla että Kontinjoella.

Koululaisten pihasta kyydityksiä jatketaan Kontinjoella ja Naapurinvaaralla

Naapurinvaaran ja Kontinjoen koulujen taksikyydityksen piirissä olevat oppilaat haetaan pihasta ja viedään pihaan seuraavankin kahden viikon ajan.