REFRRER:path /
Mari Heikura
Piia Määtän kiinnostus kunnan päätöksentekoon kasvaa koko ajan.

Lasten ja nuorten asialla

Lapset, nuoret ja perheet ovat Piia Määtälle tärkeässä roolissa niin työssä, harrastuksista kuin tulevassa kunnallisessa päätöksenteossakin. Nuoriso-ohjaajana hänellä on arjen asiantuntemusta perheiden elämästä Sotkamossa.