REFRRER:path /
Pertti Granqvist
Aikku Eskelinen vastasi vanhusten vaalipaneelin juontamisesta.

Omaishoidon tuki nousi vaalipaneelin puheenaiheeksi

Pertti Granqvist

KATSO VIDEO

Omaishoidon tuen maksatus ja tuen määrä nousivat pääpuheenaiheeksi vanhusneuvoston järjestämässä ja Aikku Eskelisen juontamassa vaalipaneelissa.

Useissa puheenvuoroissa vaadittiin korotuksia omaishoidon tukiin. Samoin vaadittiin työttömyyskorvauksen muuttamista vastikkeelliseksi eli korvausta ei tippuisi, jos korvauksen saaja ei tee mitään yhteiskunnalle hyödyllistä työtä.

Timo Korhosen mukaan ongelmiin ratkaisu on maksatuksen siirtäminen Kansaneläkelaitokselle.

– Silloin tukien maksatus tapahtuu tasapuolisesti vuodenajankohdasta riippumatta.

Myös Pinja Toivanen kannatti maksatusten siirtämistä pois kuntien vastuulta.

Samoin Ari Korhonen kannatti ajatusta.

– Toisaalta vaaditaan kuntien itsemääräämisoikeuden lisäämistä. Toisaalta vaaditaan sitten asioiden siirtämistä esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi, Ari Korhonen huomautti.

Lopulta kaikki ehdokkaat olivat samaa mieltä tukien maksatuksen siirtämisestä.

Kuntien menoja ihmetteli Erkki Polvinen. Polvinen ihmetteli myös työttömien suurta määrää. Hän kysyi, jotta onko Suomessa liian hyvä sosiaaliturva, jos 450 000 ihmistä on työttömänä.

– Kuntien menot ovat kasvaneet muutamassa vuodessa 41 prosenttia.

Timo Korhonen vastasi syyn olevan 535 erilaisessa tehtävässä, jotka ovat kuntien vastuulla. Lisäksi kunnat ovat tehneet paljon investointeja.

Yleisön joukosta Pirkko Komulainen kysyi eläkkeiden indeksien jäädyttämisestä. Hän halusi kuulla ehdokkaiden mielipiteen indeksien jäädyttämisestä.

Outi Penttinen vastasi, ettei kannata.

Ari Korhonen totesi viitaten Polvisen kysymykseen Suomessa olevan liian hyvän sosiaaliturvan.

Korhonen ei kannattanut indeksien jäädyttämistä.

Timo Korhonen näki työttömyyteen syynä sen, ettei vienti vedä.

Timo Korhosen mukaan väistämättä jouduttavan miettimäään indeksien jäädyttämistä. Pinja Toivasen mukaan ongelma on se, etteivät työntekijät ja työpaikat kohtaa.

Pinja Toivanen ei kannattanut indeksien jäädyttämistä. Indeksien jäädyttämistä ei kannattanut myöskään Markku Vihanto.

Jätä kommentti