REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »

Purkuputken koekäyttö alkaa

Talvivaaran kaivokselta Nuasjärveen rakennetun purkuputken koekäyttö alkaa tänään perjantaina. Kaivosyhtiö Terrafame tiedotti asiasta perjantaina kello 16.09.

Koekäyttövaiheessa kaivokselta virtaa purkuvettä noin 500 kuutiota tunnissa. Koevaiheessa virtaamassa on aika ajoin taukoja.

– Putkesta johdettavan puhdistetun veden laatu alittaa selkeästi ympäristöluvassa määrättyjen haitta-ainepitoisuuksien raja-arvot. Vesi on siis laadultaan lupamääräyksiä merkittävästi parempaa. Johdettavan veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti ja mikäli laadussa ilmenisi poikkeamia, keskeytettäisiin veden johtaminen Nuasjärveen välittömästi, tiedottaa Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

Putken varsinainen käyttö alkaa lokakuun alkupuoliskolla.

Varsinaisen käytön alkaessa purkuputken ympäristöluvassa määrättyjen jatkuvatoimisten mittauspisteiden data Nuasjärvestä julkaistaan Terrafamen verkkopalvelussa.

Terrafamen mukaan purkuputki on edellytys sille, että kaivoksen aiemmasta toiminnasta aiheutunut, kaivosalueella olevista ylimääräisistä vesistä johtuva ongelma voidaan hoitaa ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi huhtikuussa 2015 ympäristöluvan käsiteltyjen vesien johtamiseksi purkuputkessa Nuasjärveen, ja purkuputkea koskevasta luvasta on sittemmin valitettu. Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 10.9. välipäätöksen liittyen purkuputkeen. Välipäätöksella VHO puolitti purkuputkesta johdettavien vesien sulfaattikiintiön 1 000 tonniin kuukaudessa.

Kiintiö on voimassa, kunnes pääasiaa koskevat valitukset on ratkaistu hallinto-oikeudessa tai kunnes asiasta määrätään toisin. VHO ennakoi ratkaisevansa asian vuoden 2015 loppuun mennessä.

Terrafamen mukaan VHO:n välipäätös tarkoittaa syksyllä 2015 sitä, että vesimäärä kaivosalueella pysyy suunnilleen nykyisellä tasolla. Vesien varastoinnin riskitasoa ei näin ollen päästä syksyllä alentamaan aiemmin suunnitellussa aikataulussa.

Terrafame on jättänyt 18.9. Vaasan hallinto-oikeudelle vastineen välipäätöksen johdosta. Vastineessa todetaan, että sulfaattikiintiön rajoitus kasvattaa vesienhallinnan riskitasoa syksyllä 2015 ja tilanteen jatkuessa ensi vuoden puolelle jouduttaisiin keväällä 2016 todennäköisesti turvautumaan ylimääräisiin puhdistetun veden juoksutuksiin kaivosalueen vanhoja purkureittejä pitkin.

– Tämänhetkisellä purkuvesien sulfaattipitoisuudella purkuputken täysimääräinen käyttö tarkoittaisi noin 1 500 t/kk sulfaattikuormitusta. VHO:n päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että välipäätöksen ollessa voimassa kaivosalueelta saadaan poistettua puhdistettuja vesiä arviolta 30−50 % suunniteltua vähemmän.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »