REFRRER:path /
Pertti Granqvist/Arkisto
Rahoittaja edellyttää biokaasulaitoksen toimintakuntoon saattamista.

Rahoittaja kävi tarkastamassa biokaasulaitoksen

Rahoittajan edustaja tarkasti yhdessä Luken ja BioGTS:n edustajan kanssa biokaasureaktorin toiminnan tiistaina Kuolaniemellä entisellä MTT:n tutkimusasemalla.