REFRRER:path /
Pertti Granqvist
Talvivaaran ennustetaan muuttuvan tulvavaaraksi ensi kevättalvella kaikista toimenpiteistä huolimatta. Nykyiset juoksutusmäärät ja puhdistustoimenpiteet eivät ole riittäviä.

Selvitysmies: Talvivaaran sulfaattirajoja nostettava

Talvivaaran mahdollisuudet hankkia lisärahoitusta vaarantuvat, jos yhtiön vuodenvaihteessa kiristyviä päästökiintiöitä ei lievitetä, kertoo YLE Uutiset.

Selvitysmies Pekka Jaatinen on vedonnut Vaasan hallinto-oikeuteen päästökiintiöiden höllentämisestä.

Jaatinen antoi lausuntonsa yhdessä Talvivaaran hallinto-oikeudelle lähettämän kiirehtimispyynnön kanssa.

Jaatinen sanoo, että yhtiöllä ole mahdollisuuksia jatkaa liiketoimintaa, jos yhtiön valitusta sulfaatin päästökiintiöiden nostamisesta tehdä.

Uusia rahoittajia ei tällöin löydy eikä saneerausohjelman laatimista voi jatkaa.

Jaatinen on aiemmin ilmoittanut, että saneeraussuunnitelman keskeisen osan, liiketoiminnan myynnin rahoitus on oltava valmis joulukuussa.

Vaasan hallinto-oikeus teki viikko sitten välipäätöksen käsitellä yhdessä vuosien 2013 ja 2014 ympäristölupapäätöksestä tehdyt valitukset. Päätös hidastaa niiden käsittelyä vähintään ensi vuoden puolelle, todetaan oikeudesta.

Uuden välipäätöksen tekemisen mahdollisuudesta erikseen päästökiintiölle ei oikeudesta haluta kommentoida.

Jaatisen mukaan välipäätös valitusten yhdistämisestä vaikeuttaa pitkäaikaisen rahoituksen keräämistä.

Talvivaaran sulfaattipäästökiintiö laskee ympäristöluvan mukaan ensi vuonna 1 300 tonniin. Tänä vuonna kiintiö on ollut 12 000 tonnia. Vuonna 2013 Talvivaara päästi sulfaattia vesistöön lähes 24 000 tonnia.

Talvivaara on vaatinut ympäristölupaan muun muassa muutosta sulfaattipäästörajan nostamisesta 1 300 tonnista 22 000 tonniin vuodelle 2014, 10 000 tonniin vuodelle 2015 ja 7 000 tonniin siitä eteenpäin.

Päästökiintiöiden kiristäminen on jo lisännyt vesien varastointia Talvivaarassa. Tämän vuoden päästökiintiö on muutamaa sataa kiloa vaille täynnä.

Kainuun ELY-keskuksen ennusteen mukaan yhtiön 12 miljoonan kuution vesivarastot täyttyvät viimeistään maaliskuussa, vaikka alueelle rakennetaan ELYn pakottamana lisävesialtaita ja lisäpuhdistuskapasiteettia.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti