REFRRER:path /

Sotiemme Veteraanit -keräys tiistaina

Keräys suoritetaan Sotkamo–Vuokatti taajama-alueelle tiistaina 15.8.2017 klo 16–20 välisenä aikana.

30 Kainuun Prikaatin tunnuksin varustettua varusmiestä kiertävät ovelta ovelle. Keräys on entiseen tapaan listakeräys, joten mikäli haluatte lahjoittaa, varatkaa käteistä rahaa.

Veteraaneja on joukossamme 17 000, joista on sotainvalidejä 2500. Veteraanien keski-ikä on yli 92 vuotta. Suurin osa veteraaneista haluaa edelleen asua kotonaan. Iän myötä tuen tarve on kasvanut.

Keräysvarat palautuvat paikkakunnalle veteraanien ja myös puolisoiden ja leskien jokapäiväisen elämän helpottamiseksi; mm. lääkkeiden, silmälasien, apuvälineiden ja siivousavun hankitaan, kauppa-asioiden hoitoon jne.

Veteraaneista puolet saa pientä eläkettä (vajaat 1000 euroa), joten pienikin apu on tarpeen jokapäiväisen elämän helpottamiseksi.

Jos veteraaniliitot olisivat lopettaneet toimintansa vuoden 2016 alussa ja varat olisi jaettu veteraanijäsenille, olisi kukin saanut noin 50 euroa.

Sotiin 1930–1945 osallistui:

– 600 000 miestä, nuorimmat 17 vuotiaita

– 100 000 naista

– joka kahdeksas menehtyi

– joka neljäs sai pysyvän vamman

– sodat jättivät jälkeensä 30 000 sotaleskeä ja yli 50 000 sotaorpoa

Keräyksen onnistumiseksi tarvitaan jälleen vapaaehtoisia autonkuljettajia siirtämään varusmiehiä keräysalueille. Sitovat ilmoittautumiset Sotkamon kunnan keräysvastaavalle: Teuvo Mustonen, 040 563 8259

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti