REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »
Jonna Karjalainen
Talvivaaran oikeudenkäynti alkoi Kajaanissa.

Talvivaara-käräjät: Syyttäjä vaatii 13,3 miljoonaa

Jukka Keränen

Talvivaaran ympäristörikosjutun pääkäsittely on alkanut Kajaanissa. Neljää Talvivaaran johtohenkilöä syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta. Lisäksi syyttäjä vaatii Talvivaara Sotkamolle maksimimäärää eli 850 000 euron yhteisösakkoa.

Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä, Pekka Perältä ja kolmelta muulta kaivoksen johtohenkilöltä vaaditaan rikoshyötynä yhteisvastuullisesti 13,3 miljoonaa euroa. Lisäksi johtajille vaaditaan ehdollisia vankeustuomioita.

Suomen mittakaavassa poikkeuksellisessa oikeudenkäynnissä ovat syytettyinä toimitusjohtaja Pekka Perä, entinen toimitusjohtaja Harri Natunen, aiemmin kaivoksen johtajana toiminut Lassi Lammassaari sekä metallien talteenoton osastopäällikkö.

Syytteet koskevat vuosien 2007–2013 välisiä tapahtumia eli ajanjaksoa ympäristölupahakemuksen jättämisestä toiseen allasvuotoon huhtikuussa 2013 saakka. Talvivaaran kipsisakka-altaalla tapahtui massiivinen vuoto marraskuussa 2012. Oikeudenkäynnissä käydään läpi muun muassa kipsisakka-altaan rakentamiseen ja käyttöön liittyviä epäiltyjä laiminlyöntejä. Syytteet koskeva muun muassa laiminlyönteihin kaivoksen suunnittelussa, lupien hakemisessa ja altaiden rakentamisessa.

Oikeudenkäynnissä käydään läpi muun muassa kipsisakka-altaan rakentamiseen ja käyttöön liittyviä epäiltyjä laiminlyöntejä.

Syytekirjelmän mukaan Perä ja Lammassaari päästivät ja jättivät vuosina 2006–2013 ympäristöön ainetta, mikä pilasi ympäristöä ja vaaransi terveyden. Syytteetn mukaan kyse oli törkeästä huolimattomuudesta. Ympäristöriskien selvittely jäi syyttäjän mielestä puolitiehen ja varoaltaat liian pieniksi.

Natusen kohdalla syyte on törkeästä huolimattomuudesta ympäristöasioissa vuosina 2012–2013.

Osastopäälliköä syytetään törkeästä huolimattomuudesta vuosina 2010–2012. Syyttäjän mukaan metallien talteenottolaitoksen osastopäällikkö ei huolehtinut siitä, että kaivoksen jätevesipäästöt eivät pilaa ympäristöä.

Pekka Perä saa oikeuskäsittelyssä kuulla toisenkin syytteen törkeästä ympäristön turmelemisesta. Syyte koskee vuodenvaihteeseen 2013–2014 ajoittuvaa päätöstä pumpata kaivostoiminnassa syntyneitä liuoksia Kuusilammen avolouhokseen.

Kaikki syytetyt ja Talvivaara ovat kiistäneet syytteet.

Perän, Lammassaaren ja osastopäällikön yhteisessä vastauksessa korostetaan, ettei yhtäkään kohtaa ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksestä (YVL) ole rikottu vaan Talvivaara on yhteistyössä ely-keskuksen kanssa tulkinnut lupaehtoja ja pyrkinyt näin varmistautumaan siitä, että kaikessa toiminnassa noudatetaan YVL:n määräyksiä. Vastaajat muistuttavat, että syytteen esilletuoma menettely ei ole tuottanut minkäänlaista taloudellista hyötyä.

Ympäristörikosjuttua puidaan ensimmäiset päivät poikkeuksellisesti Kajaanin kampuksen päärakennuksessa, koska käräjäoikeuden omien salien arvioitiin käyvän alkuvaiheessa pieniksi.

Oikeus on arvioinut jutun käsittelyn kestävän noin kaksi kuukautta. Tällä viikolla oikeudessa käsitellään kirjalliset todisteet. Vastaajien kuuleminen on vuorossa viikolla 34. Loppulausunnot on määrä antaa syys-lokakuun vaihteessa.

Jutulla on kaksi syyttäjää, ja sitä istutaan kolmen tuomarin kokoonpanolla.

Jutun esitutkintamateriaalia on peräti 4000 sivua. Tutkinta kesti kaksi vuotta.

Pääkäsittelyssä keskitytään virallisen syyttäjän ajamiin syytteisiin. Siinä ei käsitellä riita-asiain oikeudenkäyntiin erotettuja asianomistajien yksityisoikeudellisia vaatimuksia, joita on jätetty yhteensä 139.

Jutun käsittelijänä ja pääkäsittelyn puheenjohtajana toimii käräjätuomari, osastonjohtaja Jyrki Määttä.

Edit 11.30 lisätty vastaajien kommetteja.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »