REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »
Juha Neuvonen
Talvivaaran Sotkamon kaivokselle on löytynyt ostaja.

Talvivaaralle löytyi ostaja

Brittiläinen sijoitusyhtiö haluaa Sotkamon kaivoksen. Kauppa toteutuu ehkä kesällä, mutta edelleen on paljon epävarmuustekijöitä.

Jukka Keränen

OTA KANTAA Brittiläinen yritysjärjestelyihin erikoistunut sijoitusyhtiö Audley Capital Advisors on solminut ehdollisen sopimuksen Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ostamisesta sen konkurssipesältä.

Samassa yhteydessä Suomen valtion kokonaan omistama erityisyhtiö Terrafame on tehnyt investointisopimuksen Audleyn kanssa, kertovat Audley Capital Advisors LLP, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM ja Talvivaara Sotkamo Oy konkurssipesä tiedotteessaan torstaiaamuna.

Brittiläinen yritysjärjestelyihin erikoistunut sijoitusyhtiö Audley Capital Advisors LLP on solminut ehdollisen sopimuksen Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ostamisesta sen konkurssipesältä.

Samassa yhteydessä Suomen valtion kokonaan omistama erityisyhtiö Terrafame Oy on tehnyt investointisopimuksen Audleyn kanssa. Sopimusten tarkoituksena on jatkaa Talvivaaran kaivoksen toimintaa kannattavasti ja pitkäjänteisesti järjestelyn myötä perustettavan uuden kaivosyhtiön toimesta.

Audley-konsortio olisi uuden kaivosyhtiön pääsijoittaja ja sen toiminnasta vastaava taho 85 prosentin omistusosuudella. Audleyn ohella konsortio koostuisi useista toimijoista, mukaan lukien globaalisti tunnetusta sijoittajasta. Kaivos- ja metalliteollisuuden johtava konsulttiyhtiö SRK Consulting (UK) Limited (”SRK”) toimisi osaltaan teknisenä asiantuntijana. Terrafame omistaisi 15 prosenttia uudesta kaivosyhtiöstä.

Suunnitelman mukaan Audleyn John MacKenzie nimitettäisiin uuden kaivosyhtiön toimitusjohtajaksi. MacKenziellä on runsaasti kansainvälistä kokemusta kaivosteollisuudesta. Hän vastasi aiemmin Anglo American -kaivosyhtiön kupariliiketoiminnasta. Sitä ennen hän vastasi saman yhtiön sinkkiliiketoiminnasta ja toimi nikkelikaivoksen ja käsittelylaitoksen toimitusjohtajana.

Kauppahinnan lisäksi Audley-konsortio ja Terrafame aikovat sijoittaa merkittävän summan kaivoksen toiminnan uudelleenkäynnistämiseen, yhteensä yli 200 miljoonaa euroa. Järjestelyn osana Terrafame jakaa kaivokseen liittyvät aiemmat ympäristövastuuriskit Audleyn ja Terrafamen kaupallisin perustein sopimien vastuunjakoperiaatteiden mukaisesti.

Järjestelyn toteutuminen ja kaivostoiminnan uudelleenkäynnistyminen uudessa kaivosyhtiössä edellyttää vielä useita toimenpiteitä, kuten tarvittavien viranomaislupien sekä sitovan rahoituksen varmistumista.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. Tavoitteena on, että järjestely toteutuu kesällä 2015, mihin saakka konkurssipesä ylläpitää kaivoksen liiketoimintaa.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori pitää sopimusta merkittävänä edistysaskeleena, mutta korostaa, että sopimus on ehdollinen ja järjestelyn loppuunsaattamiseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia.

– Toteutuessaan Audleyn kanssa allekirjoitetut sopimukset mahdollistavat kaivostoiminnan kehittämisen kannalta riittävän rahoituksen ja uuden osaamisen hankkimisen Talvivaaraan. Ne ovat myös edellytyksiä kaivoksen pitkäjänteiselle, ympäristön kannalta kestävälle ja taloudellisesti kannattavalle liiketoiminnalle, ministeri Vapaavuori sanoo.

– Järjestely tukisi toteutuessaan sekä työntekijöiden asemaa ja ympäristöriskien minimoimista. Ponnistelua järjestelyn loppuunsaattamiseksi jatketaan kaikin voimin, Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän julkisselvittäjä Jari Salminen lisää.

Audley on Julian Tregerin perustama sijoitusyhtiö, joka on viimeisen kymmenen vuoden ajan keskittynyt sijoittamaan pääasiassa luonnonvara-aloilla toimiviin yrityksiin. Audley on toteuttanut useita merkittäviä yritysjärjestelyjä ja luonut huomattavaa arvoa osakkeenomistajille. Järjestelyihin lukeutuvat muun maussa Western Coal -yhtiön rahoituksen varmistaminen, toiminnan uudelleenrakentaminen ja yhtiön myynti yli kolmen miljardin Yhdysvaltain dollarin hintaan; Firestone Diamonds -yhtiön 250 miljoonan dollarin rahoitus ja johdon uudistaminen; sekä nykyisin noin 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoisen kultaan, hopeaan ja antimoniin keskittyvän Mandalay Resources -yhtiön perustaminen.

– Olemme tyytyväisiä mahdollisuudesta sijoittaa Talvivaaraan ja Suomeen. Uskomme, että meillä on koottuna oikeat henkilöt ja osaaminen kaivoksen aiempien vaikeuksien voittamiseksi sekä elinkelpoisen ja kestävän maailmanluokan kaivostoiminnan käynnistämiseksi Sotkamossa kaikkien sidosryhmien eduksi, sanoo Julian Treger tiedotteessa.

– Laajan due diligence -prosessin jälkeen olemme vakuuttuneita, että Talvivaarasta on mahdollisuus kehittää kannattava ja että kaivos voi täten tuoda osansa Suomen talouden kehittymistä, John MacKenzie sanoo.

– Ymmärrämme, että on erittäin tärkeää hoitaa kaivoksen liiketoimintaa turvallisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti ja kestävästi rakentaen samalla luottamusta paikallisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »