REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »
Jonna Karjalainen
Talvivaara haluaa mukaan Terrafamen käynnistämään kaivostoimintaan.

Talvivaaran emoyhtiö haluaa mukaan kaivostoimintaan

Jukka Keränen

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj haluaa edelleen mukaan Terrafame Oy:n Sotkamon kaivostoimintaan. Talvivaaran emoyhtiö kertoo tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessaan neuvottelevansa tulevaisuudestaan Suomen valtion sekä potentiaalisten rahoittajien ja sijoittajien kanssa.

Tavoitteena on varmistaa osallistuminen kaivoksen liiketoimintaan. Samalla yhtiö kertoo saaneensa saneerausohjelmalle riittävän velkojen tuen.

Toimitusjohtaja Pekka Perän mukaan tärkeä välitavoite saavutettiin, kun velkojat vakuudettomien velkojen ryhmässä hyväksyivät saneerausohjelmaehdotuksen. Perän mielstä velkojien hyväksynnällä oli suuri merkitys pitkittyneessä yrityssaneerausprosessissa, vaikka edessä on vielä merkittäviä haasteita.

– Olemme saaneet jatkuvaa tukea osakkeenomistajilta ja velkojilta, mutta raaka-ainemarkkinoiden heikkous vaikuttaa edelleen koko kaivosalan rahoitukseen. Hyvä merkki on, että jotkut sijoittajat alkavat uskoa perusmetallimarkkinoiden pohjakosketuksen jo tapahtuneen.

Talvivaara on rahoittanut toimintansa tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluja ja vuokraamalla tiettyjä kriittisiä koneita ja laitteistoja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle ja nyttemmin Terrafame Oy:lle.

Liiketoiminnan muut tuotot tästä toiminnasta oli 3,4 miljoonaa euroa. Raportoitu liiketappio on puoli miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaavana aikana yhtiö teki 1,3 miljoonaa euroa liikevoittoa.

Talvivaaran rahavarat ja pankkisaamiset olivat kesäkuun lopussa 4,4 miljoonaa euroa.

– Yhtiön operatiivinen tulos oli ennusteiden mukaisesti tappiollinen, mutta yrityssaneeraukseen liittyvien kustannusten vähentyessä on odotettavissa, että kassavarat pyysyvät katsauskauden lopun tasolla seuraavien kuukausien ajan, kunnes ratkaisu tulevaisuudesta on selvillä, Perä kertoo pörssitiedotteessa.

Perän mielestä vuokra- ja palvelusopimusten siirtyminen Terrafamelle antavat henkilöstölle näkyvyyttä lyhyellä aikavälillä.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 4.500.000.000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen saneerausvelkojen vaihtamiseksi uusiksi osakkeiksi kuten selvittäjän saneerausohjelmaehdotuksessa on edellytetty.

Valtuutuksen perusteella annettujen osakkeiden merkintähinta on 0,1144 euroa osakkeelta. Merkintähinta maksetaan kuittaamalla merkitsijän Talvivaaralta oleva etuoikeudeton saneerausvelkasaaminen

Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaanastuminen edellyttää vielä tiettyjen muiden edellytysten täyttymistä

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »