REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »
Pertti Granqvist
Tästä lähtee vettä Lumijokea ja Vuoksen vesistöä kohti. Arkistokuva.

Terrafame: Lisäjuoksutukset käynnistyivät

Jukka Keränen

Kaivosyhtiö Terrafame Oy on käynnistänyt lauantaina puhdistettujen vesien lisäjuoksutukset kaivosalueelta lähivesistöihin. Terrafamen mukaan Kortelammen ja Latosuon padoilla vedenpinta on noussut tasolle, jossa riski vesien hallitsemattomasta vuotamisesta ympäristöön on kohonnut liian korkeaksi. Yhtiön mukaan juoksutukset on pakko tehdä pato- ja ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi

– Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Nuasjärven purkuputkelle ympäristöluvan huhtikuussa 2015, mutta Vaasan hallinto-oikeus puolitti syyskuun välipäätöksellään purkuputken sulfaattikiintiön. Tämä on käytännössä rajoittanut kaivokselta pois johdettavan puhdistetun veden määrän pienemmäksi kuin alueelle muodostuu sadannan kautta. Tämän vuoksi kaivoksen vesivarastot ovat kriittisen täynnä, kertoo Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia yhtiön tiedotteessa.

Terrafame Oy jätti perjantaina Kainuun ely-keskukselle ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisen ilmoituksen siitä, että kaivoksen toimintaa koskevaa ympäristölupaa ei voida noudattaa yhtiön toiminnasta riippumattomasta yllättävästä ja poikkeuksellisesta syystä johtuen.

Vesitilanteen turvalliseksi hallitsemiseksi Terrafame on käynnistänyt juoksutukset Kortelammen altaalta Vuoksen vesistöön sekä Latosuon altaalta Oulujoen vesistöön. Samalla kohotetaan myös Nuasjärven purkuputken virtaama maksimikapasiteettiin 1 000 kuutiota tunnissa.

Lisäjuoksutusten arvioidaan kestävän vuoden 2015 loppuun sekä Kortelammelta että Latosuolta. Lähivesistöihin juoksutettavan puhdistetun veden määräksi Terrafame arvioi sekä Kortelammelta että Latosuolta yhteensä noin 500 000 kuutiota. Näiden lisäksi purkuputken käyttö täydellä kapasiteetilla tarkoittaa noin 250 000 kuution lisäjuoksutusta Latosuolta.

– Puhdistettujen vesien lisäjuoksutusten yksinomaisena tavoitteena on ympäristöturvallisuuden varmistaminen. Poikkeuksellisen runsaat sateet sekä erityisesti lumimassojen sulaminen yhdistettynä mahdollisuuteen käyttää Nuasjärveen johtavaa purkuputkea rajoitetusti Vaasan hallinto-oikeuden välipäätöksen seurauksena ovat johtaneet tilanteeseen, jossa ympäristöturvallisuus joudutaan varmistamaan lisäjuoksutuksilla, Ratia kertoo.

Ratian mukaan Terrafamen voimassa oleva ympäristölupa mahdollistaa vuoden 2016 alusta alkaen puhdistettujen vesien juoksutuksen Kortelammelta Vuoksen vesistöön ja Latosuolta Oulunjoen vesistöön.

– Katsomme kuitenkin, että juoksutukset on syytä aloittaa noin kaksi viikkoa etuajassa, jotta ympäristöturvallisuus voidaan varmistaa.

Terrafame Oy lähti syksyllä 2015 ajamaan Sotkamon kaivosta ylös haastavassa tilanteessa. Ratian mukaan yhtiöllä on lyhyenä toiminta-aikanaan ollut varsin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kaivoksen vesitilanteen kehittymiseen.

– Kaivosalueella on kaivoksen aiemmasta toiminnasta aiheutuneita ylimääräisiä vesiä, joiden varastoimiseksi, puhdistamiseksi ja ulosjohtamiseksi ympäristölupien mukaisesti Terrafame on tehnyt kaiken voitavansa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »