REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »

Terrafame neuvottelee jatkosta tiiviisti

Susanna Kinnunen
Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen on tyytyväinen bioliotuksen toimintaan.

Jukka Keränen

Terrafamen kaivoksen ylösajo ja toiminta on jatkunut tammi–kesäkuussa 2016 suunnitellusti, kertoo toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Terrafamen mukaan myös neuvottelut kaivoksen rahoituksesta ja uusien omistajien löytämisestä jatkuvat loppuvuoden ajan erittäin tiiviisti.

Terrafame järjesti Sotkamon kaivoksella tilannekatsauksen keskiviikkona.

Lukkaroisen mukaan Terrafame pääsi vuoden toisella neljänneksellä tuotannollisiin tavoitteisiin ja alle budjetoitujen kustannusten. Myös kaivoksen vesitilanne parani. Vesimäärä on pienentynyt 28 prosenttia vuoden alun jälkeen ja oli kesäkuun lopussa 7,2 miljoonaa kuutiometriä. Vuosi sitten vettä oli 10 miljoonaa kuutiota.

Apuna on ollut myös vähäsateinen kevät. Bioliuotuskierrossa olevan veden määrä oli noin 0,3 miljoonaa kuutiota.

– Kaivoksen ylösajo on jatkunut tehokkaana, ja keskeiset tavoitteet saavutettiin myös vuoden toisella neljänneksellä. Syksystä 2015 kesäkuun 2016 loppuun mennessä on 10 miljoonaa tonnia malmia louhittu, murskattu, agglomeroitu ja kasattu primääriliuotukseen, joka vastaa noin 40 prosenttia primääriliuotuksen tuotantokapasiteetista.

Lukkaroisen mukaan bioliuotus on toiminut odotusten mukaisesti. Ensimmäisen vaiheen liuotus, eli primääriliuotus, kestää noin 15−18 kuukautta. Primäärikasan lohko 1 on ollut liuotuksessa 7 kuukautta ja sen liuotussaanto oli kesäkuun lopussa nikkelin osalta yli 25 prosenttia ja sinkin osalta yli 30 prosenttia.

Primääriliuotuksen jälkeen malmi puretaan ja kasataan liuotuksen toiseen vaiheeseen eli sekundääriliuotukseen, joka kestää noin 35 kuukautta. Terrafamen liiketoimintamallissa on oletettu 70 prosentin kokonaissaanti liuotuksessa.

– Rakennettujen kasojen toiminnan perusteella voidaan ennakoida, että tavoitteeseen päästään.

Terrafame Oy:n liikevaihto metallituotetoimituksista oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 32,1 miljoonaa euroa ja huhti−kesäkuussa 18 miljoonaa euroa (Q1 2016: 14,2).

Terrafamen mukaan molempien päämetallien, nikkelin ja sinkin, kysyntää tukee terästeollisuuden myönteinen kehitys.

Nikkelin tuotantotavoitteeksi on asetettu 11 500 tonnia vuodelle 2016, 25 000 tonnia vuodelle 2017 ja vuodesta 2018 eteenpäin 30 000 tonnia. Sinkin tuotantotavoitteet ovat vastaavasti 24 700 tonnia, 54 000 tonnia ja 64 500 tonnia vuodessa.

Nikkelin markkinahinnan nousu on ollut nähtävissä vasta heinäkuun alussa, jolloin hinnat nousivat selvästi yli 10 000 Yhdysvaltain dollariin tonnilta. Kesäkuun 2016 lopussa nikkelin hinta oli 9 415 Yhdysvaltain dollaria tonnilta.

Sinkin hinta on ollut alkukesän aikana vahvassa nousussa ja oli kesäkuun lopussa 2 103 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (1 785 dollaria maaliskuun lopussa). Sinkin kysyntä on pysynyt tasaisena alkuvuoden 2016 aikana.

Terrafame seuraa bioliuotuksen edistymistä tarkasti. Huomion kohteena on talven 2015–2016 aikana rakennettujen kasojen liuotustoiminnan edistyminen.

– Metallitehtaan toinen linja otetaan käyttöön syksyn 2016 aikana, minkä myötä tuotantomäärät tulevat nousemaan.

Kesäkuussa valtion vuoden 2016 toisessa lisätalousarviossa päätettiin Terrafamen 144 miljoonan euron pääomituksesta.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että Terrafamen kaivoksen toimintaa jatketaan vuoden 2016 loppuun saakka kestävän siirtymäkauden ajan. Tämä jälkeen ylösajon loppuun vieminen edellyttää yksityistä rahoitusta. Rahoitusneuvottelujen jatkamisen lisäksi siirtymäkauden aikana valmistaudutaan kaivoksen hallittuun sulkemiseen

Kaivostoiminnan lopettamisen edellyttämän tarkemman sulkemissuunnitelman valmistelu, kustannusten tarkempi arviointi ja sulkemisen mahdollisesti edellyttämän ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) laatiminen on kuitenkin käynnistetty.

– Samalla valmistaudutaan kaivoksen hallittuun sulkemiseen, mikäli yksityistä rahoitusta ei saada varmistettua vuoden 2016 loppuun mennessä. Neuvotteluja yksityisen rahoituksen saamiseksi jatketaan tiiviisti loppuvuoden ajan, Lukkaroinen kertoo.

Terrafame työllisti kesäkuun 2016 lopussa 674 henkilöä (601 maaliskuun lopussa), joista 69 oli kesätyöntekijöitä. Kaivosalueella toimivat urakoitsijat mukaan luettuina kaivoksella työskenteli kesäkuun 2016 lopussa noin 950 henkilöä.

Fakta

Terrafame

Primäärikasoille kasattiin malmia tammi–kesäkuussa 5,8 milj. tonnia. Huhti–kesäkuussa kasattiin 3,1 milj. tonnia (Q1 2016: 2,7).

Primäärikasoilta sekundäärikasoille malmia purettiin 5,8 milj. tonnia. Huhti–kesäkuussa purettiin 3,3 milj. tonnia (Q1 2016: 2,5). Terrafame otti kasojen purun nopeuttamiseksi kesäkuussa käyttöön kolmannen pintajyrsimen.

Nikkeliä tuotettiin tammi–kesäkuussa yhteensä 3 309 tonnia ja sinkkiä 7 567 tonnia. Huhti–kesäkuussa nikkeliä tuotettiin 1 754 tonnia (Q1 2016: 1 555) ja sinkkiä 4 070 tonnia (Q1 2016: 3 497).

Terrafame Oy:n tammi–kesäkuun liikevaihto oli 32,1 milj. euroa. Huhti–kesäkuun liikevaihto oli 18 milj. euroa (Q1 2016: 14,2).

Tammi−kesäkuun käyttökate oli -98,0 milj. euroa, mikä oli 12,7 milj. euroa budjetoitua parempi. Huhti–kesäkuun käyttökate oli -44,8 milj. euroa (Q1 2016 -53,1).

Tammi−kesäkuun tapaturmataajuus oli 12,4. Huhti−kesäkuun tapaturmataajuus oli 12,3 miljoonaa työtuntia kohden (Q1 2016: 12,5).

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »