REFRRER:path /

Terrafamen nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hanke arvioitavaksi

Terrafame Oy suunnittelee aloittavansa akuissa hyödynnettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien valmistamisen Terrafamen kaivoksen tehdasalueella.