REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »
Jonna Karjalainen
Purkuputken vesistöosuuden pituus Nuasjärvessä on parisen kilometriä.

Välipäätös: Saa juoksuttaa, mutta rajoitetusti

Jukka Keränen

VASTAA KYSELYYN Terrafame Oy saa juoksuttaa Talvivaaran kaivokselta purkuputkea pitkin puhdistettua jätevettä Nuasjärveen, mutta rajoitetusti. Vaasan hallinto-oikeus antoi torstaina välipäätöksen kaivoksen uutta purkuputkea koskevissa valitusasioissa.

Vaasan hallinto-oikeus on välipäätöksellä rajoittanut kaivokselta purkuputken kautta johdettavan jäteveden sisältämän sulfaattimäärän enintään 1 000 tonniin kuukaudessa valitusten käsittelyn ajaksi eli oikeus puolitti sulfaattimäärän.

Aluehallintoviraston valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 3 perusteella purkuputken kautta on lupa johtaa 24 000 tonnia sulfaattia kolmena ensimmäisenä 12 kuukauden jaksona. Tämän jälkeen sulfaatin määrä vähenee 10 000 tonniin samoin 12 kk:n jaksona. Myös muiden lupamääräyksen 3 mukaisten haitta-aineiden päästöt ovat huomattavasti suuremmat ensimmäisen kolmen 12 kuukauden jakson aikana.

Hallinto-oikeuden mukaan kaivoksen kuormitus olisi ollut lupapäätöksen mukaan suurimmillaan valitusten käsittelyn ollessa Vaasan hallinto-oikeudessa kesken ja lisäksi valituksissa on kyse purkupaikan sijainnin soveltuvuudesta.

– Lisäksi vaikutusten suuruuteen vastaanottavassa vesistössä liittyy epävarmuustekijöitä. Kyseisellä täytäntöönpanon muutoksella rajoitetaan riittävässä määrin myös muiden lupamääräyksen 3 mukaisten haitta-aineiden päästömääriä, hallinto-oikeus kertoo tiedotteessaan.

Välipäätös ja siinä määrätty sulfaatin kuukausiraja ovat voimassa siihen saakka, kunnes pääasiaa koskevat valitukset on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai kunnes asiasta toisin määrätään.

Valituksien käsittely jatkuu Vaasan hallinto-oikeudessa ja hallinto-oikeus pyrkii antamaan pääasiaratkaisun valitusasioissa vuoden 2015 loppuun mennessä.

Vaasan hallinto-oikeudessa on vireillä 39 valitusta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 24.4.2015 antamasta purkuputkipäätöksestä.

Ympäristölupien mukainen toiminta voidaan yleensä aloittaa vasta kun toiminnalle on saatu lainvoimainen ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan lupaviranomainen voi kuitenkin perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle.

Talvivaaran kaivoksen purkuputkea koskeva valituksenalainen ympäristölupa sisältää kyseisen määräyksen saada aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta eli purkuputken rakentaminen ja jätevesien johtamiseen voidaan aloittaa valituksista huolimatta.

Muutoksenhakutuomioistuin voi saman lain 201 §:n mukaan valituksesta kumota edellä mainitun määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Suurimmassa osassa asiassa tehdyistä valituksissa on vaadittu valituksenalaisen päätöksen kumoamista ja aloittamisluvalla aloitetun toiminnan välitöntä keskeyttämistä.

Välipäätöksen ovat tehneet ylituomari Liisa Talvitie, lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Yrjänä Honkavaara ja Janne Marttila sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit Sauli Viitasaari ja Merja Manninen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »