REFRRER:path /

Kaivokset

Kaivokset-aihesivulle kootaan Sotkamo-lehden jutut kaivostoiminnasta Sotkamossa. Mitä kuuluu Talvivaaraan, Sotkamo Silverille tai Mondo Mineralsille, selviää Kaivokset-aihesivulta.

« »
Susanna Kinnunen/Arkisto
Valtion omistaman Terrafame Group Oy:n oman pääoman korottamiseen ehdotetaan 38,5:ttä miljoonaa euroa Talvivaaran kaivoksen toiminnan jatkumisen takaamiseksi.

Valtiovarainvaliokunta puoltaa Talvivaaran rahoitusjärjestelyjä

Valtiovarainvaliokunta puoltaa Talvivaaraa koskevia rahoitusjärjestelyjä. Valiokunnan mietintö hallituksen esityksestä vuoden 2016 ensimmäiseksi lisäbudjetiksi valmistui perjantaina.

Valtion omistaman Terrafame Group Oy:n oman pääoman korottamiseen ehdotetaan 38,5:ttä miljoonaa euroa Talvivaaran kaivoksen toiminnan jatkumisen takaamiseksi.

Samalla peruutetaan 38,5 miljoonaa euroa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estämiseen myönnetyistä määrärahoista.

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna ja toteaa, että yhtiön hallituksen antaman selvityksen mukaan kaivoksen ylösajo on edennyt hyvin ja suunnitelmien mukaisesti.

Valiokunnan mielestä hallituksen on seurattava tarkoin toiminnan ympäristövaikutuksia ja kannattavuuden kehittymistä sekä reagoitava tarvittaessa tilanteeseen mahdollisimman nopeasti.

Valtion pitää valiokunnan mukaan myös asettaa kriteerit siitä, missä tilanteessa kaivoksen sulkeminen on toiminnan jatkamista parempi vaihtoehto, etenkin kun valtion on varauduttava merkittäviin lisärahoitustarpeisiin.

Lisäbudjetin ensimmäinen käsittely on täysistunnossa torstaina 7. huhtikuuta ja sitä koskevat äänestykset käydään perjantaina 8. huhtikuuta. Lisäbudjetin on tarkoitus tulla voimaan 15. huhtikuuta.

Vuoden 2016 lisätalousarvioesitys ja sen täydennys lisäävät valtion nettolainanoton tarvetta 79 miljoonalla eurolla.

Valtion nettolainanotoksi vuonna 2016 arvioidaan noin 5,4 miljardia euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2016 lopussa arvioidaan olevan noin 105 miljardia euroa, mikä on noin 50 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »