REFRRER:path /

Varavoimakoneiden asennuksissa huomioitava sähköturvallisuus

Tykkylumitilanne on vakaa, mutta kuuraa muodostuu yhä runsaasti. Loiste Sähköverkko Oy muistuttaa aggregaattien turvallisesta kytkemisestä.

Suurhäiriön aikana kainuulaiset hankkivat aggregaatteja kiinteistöihin ja Loiste pyytää huomioimaan, ettei varavoimalaitteistolla saa missään olosuhteissa syöttää virtaa Loisteen jakeluverkkoon. Kysymyksessä on yleinen sähköturvallisuus sekä erityisesti vikoja korjaavien asentajien työturvallisuus.

Varavoimalaitteiston eli aggregaattien kytkennät saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö, jolla on riittävä pätevyys sähkötöihin 400V sähköverkossa.

Varavoimakoneen käyttöönotosta on tehtävä ilmoitus Loiste Sähköverkko Oy:lle. Loiste pyytää ilmoittamaan varavoimalaitteistoista, mukaan luettuna ne, jotka ovat asennettu suurhäiriötilanteen yhteydessä. Ilmoituksen voi tehdä tekniseen asiakaspalveluumme 0800 9 2200 (klo 8-16). Samalla Loiste varmistaa, että asennus on tehty siten, että verkostoasentajien sähköturvallisuus ei vaarannu.

Tykkylumitilanne on tällä hetkellä pakkasen myötä vakaa, mutta kuuraa muodostuu edelleen runsaasti johdoille ja puustoon. Loiste on varautunut tilanteeseen, jossa sää lämpenee runsaiden lumisateiden kera ja lumikuormaongelmat voivat jatkua.

Tykkylumialueilla maastossa liikkumista kannattaa välttää, sillä puita katkeilee ja niiden latvuksia tippuu maahan. Lumikuorman alla taipuneet puut voivat olla jännitteisiä ja vaaraksi, jos niitä raivataan ilman asiantuntemusta.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti