REFRRER:path /
Pertti Granqvist/Arkisto
Läjitysalueesta ja lumenkaatopaikasta tehtiin valitus. Vaasan hallinto-oikeuksen välipäätöksellä lautakunnan päätöksen täytäntöönpano keskeytettiin.

Hallinto-oikeus kielsi täytäntöönpanon läjitysalue-asiassa

Vaasan hallinto-oikeus on kieltänyt 10. heinäkuuta antamallaan välipäätöksellä täytäntöönpanon ympäristölupa-asiassa.