REFRRER:path /
Marja Heikkinen
Luokkakokoukseen osallistui 26 vuonna 1964 valmistunutta sekä kaksi opettajaa.

Luokkakokouksessa välitön tunnelma

Suomussalmen keskikoulusta vuonna 1964 valmistuneet kokoontuivat lauantaina kirkonkylän vanhalle keskikoululle. Viisikymmentä vuotta sitten kansakoulusta…