REFRRER:path /
Nita Lohi
Mistä lääke kuntien väkiluvun laskuun? Nykyisillä syntyvyysluvuilla väkimäärä ei kasva.

Etätyökeskittymä, väestömäärä, koulut, yritykset – kuntavaaleissa isoja kysymyksiä

Tarkkaile näitä asioita valitessasi kuntavaaliehdokasta!

Lähetä meille vaalikysymyksesi sähköpostilla sirkku.rautio@slpmedia.fi tai kommentoi jutun kommenttikenttään. Kysymme kysymyksiä ehdokkailta vaalitoreilla.

Hanna Laukkanen

Väestökehitys

Työllisyys ja yritystoiminta

Sivistyspalvelut

Kuntavaalit ovat kolmen viikon päästä 9. huhtikuuta. Ylä-Kainuu -lehden järjestämä vaalitori pidetään 23. maaliskuuta kello 10-14 Hyrynsalmen torilla ja 24. maaliskuuta kello 10-14 Suomussalmen torilla. Paikalla olevia kuntavaaliehdokkaita voi tentata. Listasimme kolme kuntien tärkeintä teemaa tulevissa kuntavaaleissa.

Kuntien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden vastuulle jää uudistusten jälkeen muun muassa seuraavat asiat: kaavoittaminen ja asumisen kehittäminen, kulttuuri, nuoriso, sivistys (varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö), liikunta, elinkeino- ja yrityspalvelut. Myös järjestöjen ja aktiivisten kuntalaisten kanssa tehtävä yhteistyö ja vuoropuhelu eli yhteisön alustana toimiminen on hyvin tärkeää.

Joka puolella Suomea väestökehitys on ollut jo kuuden vuoden ajan miinusmerkkinen, kun ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy. Väestöliiton tutkijan Anneli Miettisen mukaan väestön kuolleisuus ja työn perässä muuttaminen ovat vaikeita pysäyttää, mutta kunta voi tehdä paljon väestönkehityksen eteen. Kunta voi miettiä, ovatko kaikki lapsiperheiden lähipalvelut kunnossa ja voisiko niitä parantaa, jota lapsiperheillä olisi hyvä olla.

– Jos sotepalvelut muuttuvat maakunnalle, kunnalla ei ole enää paljon vaikutusmahdollisuuksia kyseisten palveluiden järjestämiseen. Kuitenkin muita asumiseen ja vapaa-aikaan liittyviä palveluja voi parantaa, Miettinen muistuttaa.

Hänen mukaansa maahanmuutto on yksi tekijä, jolla asukkaita saadaan lisää. Erityisesti muuttajien lapset kiinnittävät perheet suomalaiseen yhteiskuntaan, kun uusia tuttuja saadaan koulussa ja päiväkodissa. Kuitenkin maahanmuutosta päätettäessä on mietittävä, miten maahanmuuttajat työllistyvät alueella yritysten kautta.

Miettisen mukaan kunta voisi markkinoida itseään Suomen parhaana seniorikuntana, mikä voisi lisätä eläkeläisten muuttoa kuntaan ja sitä kautta lisäisi yritysten tarvetta.

– Ikäihmiset ovat nykyään hyväkuntoisia ja osalle on kertynyt myös varallisuutta, hän sanoo.

Yrityksien lisääminen on keino pysäyttää kunnasta poismuutto. Bio- ja kiertotalous antavat kunnille mahdollisuuksia uuteen yritystoimintaan, jos vain kunnat osaavat hyödyntää mahdollisuudet. Kuntaliiton elinkeinoelämän asiantuntija Jarkko Huovinen sanoo, että biotalousyritysten kannalta on tärkeää, voiko yritys ohjata hukkalämmön kunnan lämpöverkkoon. Jos kunnan ja yrityksen yhteistyö sujuu, tehtaalla on hyvät mahdollisuudet työllistää kuntalaisia.

Huovinen sanoo myös, että kansainvälinen liiketoiminta ei ole yrityksen sijainnista kiinni, vaan maailma on avoin kaikenlaisille tuotteille.

– Toki kilpailijoitakin on enemmän isoilla markkinoilla, mutta erikoistuneet yritykset tuottavat hyviä ratkaisuja, hän sanoo.

Huovinen kannattaa ajatusta, että kuntiin perustettaisiin etätyöntekijöiden keskittymiä, joissa monen eri yrityksen asiantuntijat voisivat kohdata. Siten etätyö olisi maaseutukunnissa vetovoimatekijä ja toisi alueelle nuoria perheitä.

– Teknisesti etätyö on jo mahdollista, joten usein kysymys on siitä, missä työntekijät haluavat asua, Huovinen sanoo.

Kunnan on hyvä varmistaa, että yrityksille on tarpeeksi tonttitilaa ja toimitiloja. Lisäksi yrityksiä tukeva kunta kilpailuttaa hankintansa siten, että paikalliset toimijat pystyvät tarjoamaan tuotteitaan kunnalle.

Hänestä on tärkeää, että kuntaa markkinoidaan hyvänä asuin- yritys- ja matkailukohteena mahdollisimman laajalle alueelle

Kun alueella on edullisia asuntoja, hyviä työpaikkoja, ympäristöjä yrityksille ja matkailukohteita, joissa hyvä palveluntarjonta, puuttuu vain tehokas markkinointi.

Suomussalmen koulujen tulevaisuus on iso asia kuntapolitiikassa tulevalla valtuustokaudella, sillä Ruukinkankaan koululla havaitut sisäilmaongelmat vaativat mittavaa korjausta, ja myös uuden koulun rakentamista on mietitty.

Suomen Kuntaliiton tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi sanoo, että jos kunnan lapsiluku laskee, koulu tiloja voidaan käyttää muiden kunnan toimintojen tai jopa yritysten tarpeisiin.

– Muulla toiminnalla ja käytössä on mahdollista nostaa koulurakennusten käyttöastetta ja näin lisätä investoinnin ”tehokkuutta”. Koulurakennusten tulisi rakentaa mahdollisimman muuntojoustaviksi, koska käyttötarpeet ja opetussuunnitelmat kehittyvät varmaan jatkossakin.

Ainakin osa rakennuksen tiloista olisi esimerkiksi muuntojoustavia, vuokrattavia, siirtokelpoisia tai muulla tavalla joustavia käyttää ja hallita.

Jos sote-uudistus tulee voimaan vuonna 2019, kunnalla ei ole enää sote-palveluiden rahoitusvastuuta sen siirtyessä maakunnalle. Tällöin kunta voi paremmin keskittyä sivistyspalveluiden rahoittamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö finanssisihteeri Timo Ertolan mukaan on aiheellista pohtia, miten koulutusta voidaan muokata kunnan tarpeisiin sopiviksi etäopetuksen avulla. Joissakin kunnissa nuoria on opetettu vuosia etäopetuksessa siten, että opettaja on eri paikassa ja opettaa videoyhteydellä.

Hän kannattaa myös sitä, että kunta voisi profiloitua sivistyskunnaksi, jolloin perheiden olisi helpompi jäädä paikkakunnalle.

Ylä-Kainuu -lehden järjestämä vaalitori pidetään 23. maaliskuuta kello 10-14 Hyrynsalmen torilla ja 24. maaliskuuta kello 10-14 Suomussalmen torilla. Tule ja tenttaa ehdokkaita. Torilla on tarjolla myös makkaraa. Lähetä meille vaalikysymyksesi sähköpostilla sirkku.rautio@slpmedia.fi tai kommentoi jutun kommenttikenttään. Kysymme kysymyksiä ehdokkailta vaalitorilla.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti