REFRRER:path /
Suomen Metsäkeskus
Tällä tiellä on korjaustarvetta. Laiminlyönnit metsäteiden hoidossa ovat uhka puunkuljetusten sujuvuudelle. Huonon tien takia myös tärkeitä metsänhoitotöitä voi jäädä tekemättä.

Hyväkuntoinen metsätie on kannattavuuden edellytys

Huonosti hoidetut metsätiet voivat jarruttaa puunkuljetuksia ja metsänhoitotöitä. Kunnostukseen kannattaa hakea tukea. Metsänomistaja hyötyy perusparannuksesta monin tavoin.

Metsäalan asiantuntijat ovat erittäin huolissaan Suomen metsätiestön kunnosta. Metsätieverkosto rapistuu kovaa vauhtia.