REFRRER:path /
Abo Wind Oy
Illevaaran tuulivoimapuisto Suopotkupallokentältä katsottuna. Havainnekuva on aiemman suunnitelman mukainen kahdeksalla voimalalla ja 240 metrin maksimikorkeudella.

Illevaaran tuulivoimahanke etenemässä

Kaavoitukseen liittyvissä selvityksissä kävi ilmi, että hankealueen lähellä on kaksi sääksen pesäpuuta. Kattavien tutkimusten vuoksi tuulivoimahanke on viivästynyt.

Hyrynsalmen Illevaaran tuulivoimahanke on ollut odotusvaiheessa sääkseen liittyvien, tutkimusten vuoksi. Illevaaran tuulivoimahankkeen kaavoitus aloitettiin vuonna 2015. Kaavoituksessa on tehty kaavaluonnos ja kaavaehdotus, johon liittyen pidettiin jo yleisötilaisuuksia.