REFRRER:path /

Kokoomuksella on vaihtoehto: korjausliike

Suomen saavat liikkeelle suomalaiset itse, yksilöinä ja yhteisönä.

Me uskomme liikkeeseen, uudistuvaan hyvinvointivaltioon ja sosiaaliseen markkinatalouteen.

Uskomme myös siihen, että nyt on keskityttävä oleelliseen. On mentävä työn kautta. Tämä on Kokoomuksen vaihtoehto. Se on näkemyksemme tulevaisuudesta, jossa Suomi on paras maa syntyä, elää ja yrittää.

Kokoomus esittää viisi keskeistä tavoitetta Suomen suunnan kääntämiseksi:

1 Asetamme työn etusijalle.

Työn tekemisen pitää olla nykyistä kannattavampaa. Siksi työttömälle on jäätävä työllä ansaitusta eurosta aina vähintään puolet käteen. Tuloverotusta kevennetään kaikilta. Tehdään työajoista joustavampia. Laajennetaan työaikapankkeja, jotta työtä voidaan tehdä silloin, kun sitä on. Tehdään uudesta koulutussopimuksesta nuorille houkutteleva väylä ammattiin ja työelämään.

2 Käännämme osaamisen uuteen nousuun.

Tarjotaan lapsille tasa-arvoiset oppimisvalmiudet. Tehdään varhaiskasvatuksesta toiminnallisempaa. Lisätään valinnaisuutta peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Uudistetaan oppimisympäristöt digisukupolven ehdoilla.

3 Kehitämme hyvinvointia vaikeinakin aikoina.

Jokaisella on oltava oikeus valita, missä käy lääkärissä. Jokaisella on oikeus tasa-arvoisiin ja laadultaan maailmanluokan hyvinvointipalveluihin. Hoidetaan potilaat kerralla kuntoon. Tiivistetään viranomaisten yhteistyötä, jotta ketään ei pompotella luukulta toiselle. Panostetaan ikäihmisiin. Tuetaan terveyttä ja toimintakykyä kotiin vietävillä palveluilla ja erilaisin asumismuodoin.

4 Teemme Suomesta puhtaiden ja kestävien ratkaisujen edelläkävijän.

Tehdään verotuksesta vihreämpi. Kevennetään työnteon verotusta ja korotetaan ympäristölle haitallisen kuluttamisen verotusta.

Kevennetään auton hankinnan ja kiristetään sen käytön verotusta. Suositaan kotimaisia, uusiutuvia energianlähteitä. Tuetaan cleantech-ratkaisujen syntymistä. Edistetään kokeiluja ja pilottihankkeita.

5 Vahvistamme Suomen turvallisuutta ja kansainvälistä asemaa.

Huolehditaan uskottavasta puolustuskyvystä. Lisätään pohjoismaista puolustusyhteistyötä.

Selvitetään Nato-jäsenyyden mahdolliset vaikutukset – joko yksin tai yhdessä Ruotsin kanssa.

Laitetaan EU keskittymään työpaikkojen luomiseen. Vähennetään työllisyyttä haittaavaa EU-sääntelyä.

Vapautetaan kansainvälistä kauppaa siten, että Suomeen syntyy uusia työpaikkoja ja hinnat laskevat.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti