REFRRER:path /

Kuntalaisaloite vaatii luopumaan hakkuista

Sirkku Rautio

Lähes 300 suomussalmelaista vaatii Metsähallitusta perumaan hakkuuaikeensa Syväjärvenkankaalla Suomussalmella ja rauhoittamaan keskustaajaman lähialueiden viimeiset maisemaltaan ehjät virkistysalueet hakkuilta.

Suomussalmelaiset vaativat lisäksi, että myös Syväjärvensärkkä, Ruunasärkkä, Särkkäjärven ympäristö sekä Jumalissärkkä ja Hoikansärkkä rauhoitetaan hakkuilta pysyvästi.

Kuntalaiset ilmaisevat tahtonsa kuntalaisaloitteessa, joka osoitetaan Suomussalmen kunnalle. Kunnan edellytetään ryhtyvän painokkaisiin toimenpiteisiin asian edistämiseksi.

Sama allekirjoittajajoukko ilmaisee tahtonsa esityksenä myös Metsähallitukselle, Kainuun liitolle ja valtioneuvostolle.

– Rakkaat lähivirkistysalueet on rauhoitettava. Metsähallituksen on peruttava hakkuuaikeensa Syväjärvellä ja pidettävä jatkossakin koneensa poissa myös Ruunasärkän, Jumalissärkän ja Hoikansärkän alueilta, aloitteessa sanotaan.

Vaatimusta perustellaan alueiden suo- , särkkä- ja metsämaiseman maisemallisilla arvoilla sekä alueiden luonto-, kulttuuri- ja virkistysarvoilla.

Allekirjoitukset kerättiin noin viikon aikana. Aloitteen tekijöiden mukaan suuri määrä kertoo yleisestä mielialasta Suomussalmella.

– Metsähallituksen rajua hakkuutahtia ja runneltua maisemaa on siedetty, vaikka tutut metsät ovat kadonneet kovaa vauhtia. Nyt Metsähallitus on pirstomassa suomussalmelaisten arvokkaan lähivirkistysalueen. Tämä ylittää paikallisen väestön sietokynnyksen, aloitteen hyväksi aktiivisesti työskennelleet sanovat.

Metsähallitus vakuuttaa hakkaavansa maisemaa säästäen, mutta sitä eivät allekirjoittajat usko.

–  Jos Metsähallituksen tulostavoite ei jousta, sitä on kohtuullistettava, aloitteessa vaaditaan.

Rauhoitusta vaatimaan on syntynyt paikallisen väen spontaani kansanliike, jonka taustalla ei ole mitään yhdistystä tai järjestöä.

Allekirjoitukset kerättiin kohtaamalla allekirjoittajat henkilökohtaisesti, kyse ei ole nettiadressista. Kaikki allekirjoittajat asuvat Suomussalmella.

– Suomussalmelaiset eivät juuri hyödy näiden alueiden hakkuista. Metsän rauhoittamisesta sen sijaan hyödymme paljon. Metsähallitus hakkaa Suomussalmella rajusti. On vähintään kohtuullista säästää edes väestölle rakkaat lähivirkistysmetsät koskemattomina, kansalaisaloitteessa sanotaan.

Metsähallitus tiedotti maanantaina, että se tulee jatkamaan keskustelua suomussalmelaisten kanssa, jotta päästäisiin parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Metsätalous Oy:n aluejohtaja Arto Tolonen painottaa, että Metsähallitus toimii omistajan tekemien maankäyttöpäätösten mukaisesti.

Metsätalousalueilla toimitaan omistajien asettamien tavoitteiden mukaan kuten myös suojelualueilla.

– Paikallistasolla meillä ei ole valtuuksia toimia toisin. Omistaja vastaa aloitteeseen oman aikataulunsa mukaan, Tolonen sanoo.

Syväjärven-Säynäjäsuon alueen metsät ovat olleet metsätalouskäytössä Särkän aarniometsää lukuun ottamatta. Nyt suunnitelluissa hakkuissa Särkkä jää edelleen aarniometsäksi.

– Metsähallituksen hakkuut perustuvat aina alueellisessa sidosryhmäyhteistyössä laaditun luonnonvarasuunnitelman asettamiin raameihin, Tolonen kertoo.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti