REFRRER:path /
Marjatta Kurvinen
Metsätuhoja on erityisesti korkeilla alueilla sijaitsevissa harvennusmetsissä.

Metsähallitus alkaa arvioida valtion metsien lumituhoja

Metsähallitus on ryhtynyt arvioimaan talousmetsiensä lumituhoja. Todennäköisimmät tuhoalueet kohdennetaan ensin toimistotyönä paikkatietoaineistoa hyödyntämällä ja sen jälkeen tarkastuksia tehdään helikopterista käsin.