REFRRER:path /
Laura Heikkinen/arkisto

MLL kouluttaa vapaaehtoisia ystäviä maahanmuuttajaäideille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piirin hanke VATUKKA – Vapaaehtoisten tukihenkilötoiminta Kainuussa järjestää Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan perehdytysillan Kajaanissa. Tilaisuuteen voi osallistua kaikki toiminnasta kiinnostuneet eri puolilta Kainuuta.