REFRRER:path /
Juha Neuvonen
Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaat ovat Eila Aavakare (vas.), Pentti Kettunen ja Ari Korhonen.

Perussuomalaiset haluaa vähintään yhden edustajan

Jukka Keränen

Perussuomalaisten Kainuun piirin tavoite huhtikuun eduskuntavaaleissa on saavuttaa tulos, jolla saadaan läpi vähintään yksi perussuomalainen kansanedustaja Kainuusta.

Perussuomalaiset julkisti vaalitavoiteohjelmansa kevään 2015 eduskuntavaaleissa maanantaina Kajaanissa.

Vaaliohjelman mukaan kainuulaisten hyvinvointi ja elämisen laatu tehdään osaamisella, yrittämisellä ja yhteistyöllä. Piirin mukaan Kainuun kannalta keskeistä on luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

– Luonnonvarat, matkailu ja biotalous ovat mahdollisuus saada Kainuuseen lisää työpaikkoja. Tavoite on nähtävä työllisyys-, yrittäjyys- ja teollisuuspolitiikkana, ohjelmassa todetaan.

Ohjelman mukaan Kainuun tasapainoiseen kehittämiseen tarvitaan yli vaalikausien ulottuvaa poliittista sitoutumista.

Kaivannaistoiminnan, puurakentamisen ja koko biotalouden kehitysnäkymien mahdollisuudet ovat hyvät ja ne pitää hyödyntää.

– Kainuun energiariippuvuutta on vähennettävä. Keinoina ovat uusiutuvat energiamuodot.

Koulutuksen tarjonta ja saavutettavuus tulevat säilymään keskeisinä tulevaisuuden kysymyksinä Kainuun kannalta. Kattavan koulutustarjonnan on otettava huomioon nuoret ja aikuiset. Erityisesti on pidettävät huolta kattavasta lukioverkostosta Kainuussa.

Maakunnan ja kuntien yhteisenä tehtävänä on huolehtia terveydenhuollosta ja vanhuksista. Siihen tarvitaan terveyden ja toimintakyvyn kohentumista. Terveyden laajapohjainen edistäminen on keskeinen strateginen kysymys maakunnan väestön toimintakyvyn ja palveluiden turvaamisessa. Työllisyyden ja toimeentulon parantumisella turvataan palveluiden rahoitus.

Maaseutu nähdään myös valtakunnallisissa visioissa yritteliäisyyteen ja luovuuteen kannustavana hyvänä elämisen ympäristönä, jossa osallisuus ja kansalaisyhteiskunta korostuvat.

Maaseudun arkea ei saa kuristaa ajamalla alas poliisin, terveydenhuollon ja pelastuslaitoksen palveluita. Turhalla byrokratialla ja säädöksillä ei saa aiheuttaa uusia ongelmia maaseudulla asuville. Haja-asutusalueiden jätehuoltoasetus on tällainen varoittava esimerkki.

– Tulevien päättäjien on huolehdittava siitä, että Kainuun tiestö säilyy kunnossa. Yhteyden ovat olleet aina haasteellisia. Näkymissä on sekä uhkia että mahdollisuuksia. Selkeitä tavoitteita ja pitkäjänteisyyttä tarvitaan yhteyksiin liittyvissä asioissa, koska ne ovat riippuvaisia pitkäjänteisistä yhteiskuntapoliittisista linjauksista, ohjelmassa todetaan.

Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaat ovat sotkamolainen Ari Korhonen ja kajaanilaiset Eila Aavakare ja Pentti Kettunen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti