REFRRER:path /
Marjatta Kurvinen
Poronhoitoalueen etelälaidalla on aita ja peuraestesiltoja, joiden tehtävänä on pitää metsäpeurat ja porot erillään.

Peuraestesiltojen rullakot uusiksi

Metsäpeuroja ja poroja pidetään ritiläsiltojen avulla erillään.

Destia kunnostaa neljä peuraestesiltaa Ristijärvellä ja Kuhmossa. Urakka alkaa toukokuun puolessa välissä.