REFRRER:path /
Lupahakemus
Kalanviljelylaitos sijoittuu parisataa metriä Seitenoikean voimalaitoksen pohjoispuolelle pienen saaren kupeeseen.

Seitenjärvellä saa aloittaa kalanviljelyn – yrittäjä tyytyväinen lupapäätökseen

Lietejoen Lohelle on myönnetty lupa aloittaa kalanviljely Seitenjärvellä.

Lietejoen Lohi oy saa ryhtyä kasvattamaan kaloja Seitenoikean voimalan yläaltaassa, Seitenjärvessä.