REFRRER:path /

Suomussalmelle ammattikorkeakoulutasoista sairaanhoitajakoulutusta

Suomussalmella järjestetään ammattikorkeakoulutasoinen Innovative Nurse -sairaanhoitajakoulutus. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnossa keskitytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaanhoitajien työn erityishaasteisiin.