REFRRER:path /
Ukkohalla
Ukkohallan alueelle on laadittu uusi kehittämisohjelma, joka vahvistaa matkailukeskuksen vetovoimaa.

Ukkohallaan 15 miljoonan euron kasvu- ja investointiohjelma

Ukkohallan yrittäjät ja Hyrynsalmen kunta ovat laatineet konsultti Kim Wasaman kanssa Ukkohallan kasvu- ja investointiohjelman eli Masterplanin vuosille 2016–2025. Se tähtää Ukkohallan vahvaan kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Tavoitteena on nousta kymmenen suurimman hiihtokeskuksen joukkoon lähivuosina. Jatkossa panostetaan eritoten ympärivuotisiin tapahtumiin ja hyvinvointi-, luonto- sekä elämysmatkailuun. Hyvinvointilomat tuovat alueelle tätä nykyä yli 3 000 yöpymisvuorokautta ja lähivuosina määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan.

Tavoitteena on lisäksi kansainvälisten asiakkaiden määrän tuplaaminen. Nykyään Ukkohallan asiakkaista ulkomaalaisia noin noin kahdeksan prosenttia.

Alueelle on tulossa tuolihissi, uusia huoneistoja, uusi vaunualue sekä uusia hyvinvointi- ja ohjelmapalveluja. Jo tulevalle kaudelle uusitaan Ukkohallan lastenmaata ja sinne tulee uusi hissi. Investoinnin jälkeen Ukkohallassa on 6 hissiä.

Alueelle jo kymmeniä huoneistoja rakentaneen Winterhome Oy:n suunnitelmissa on rakentaa vuoteen 2020 mennessä 100 uutta ski-in huoneistoa Ukkohallaan. Lisärakentamisen mahdollistaa Hyrynsalmen kunnan käynnistämä Ukkohallan ydinalueen kaavoitus.

Uusi vaunualue suunnitellaan osittain Syväjärven rantaan ja se mahdollistaa nykyistä paremmin myös ympärivuotisen toiminnan.

Ukkohallan vuonna 2010 laaditun Masterplan-suunnitelman päätavoitteet ovat valtaosin toteutuneet ja alueelle on tehty yli 12 miljoonan euron investoinnit. Palvelut ovat täydentyneet muun muassa Ski-in-kylällä, keilahallilla ja kaupalla.

Kaudelle 2017–2018 on tarkoitus toteuttaa alueelle kauan kaivattu tuolihissi. Suunnittelu on käynnissä ja tavoitteena on avata tuolihissi joulukuussa 2017.

Myös Saunamaailman toimintaa kehitetään. Sinne on suunnitteilla kymmenen sauna. Korsusauna avataan Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi vuonna 2017.

Käynnissä on lisäksi 9-reikäisen golf-kentän investointi- ja toteutettavuusselvitys. Toteutusaikataulu investoinnille selviää tämän vuoden aikana. Golf-kenttä tulisi Ukkohallan rinteiden päälle.

Ukkohallan ja Paljakan rinnetoiminnot yhdistyivät vuonna 2014. Paljakassa on 15 rinnettä ja Ukkohallassa on 16 rinnettä.

Ukkohallan matkailuyhdistys on käynnistänyt Uudet ohjelmapalvelut -hankkeen. Lisäksi Ukkohallan ja Paljakan matkailuyhdistykset käynnistävät alueen kuntien kanssa yhteistyöprojektin, jonka tavoitteena tiivistää keskusten välistä yhteistyötä sekä saada kansainvälisten asiakkaiden määrä kasvuun alueella.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti