REFRRER:path /

Vesi voi nousta ennätyksellisen korkealle Suomussalmella

Juhani Mustonen
Kevättulvaa toukokuussa vuonna 2012.
Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet voivat nousta ennätyksellisen korkealle Suomussalmen kunnan alueella, tiedottaa Kainuun ELY-keskus. Tulvavesi on korkeimmillaan ennusteiden mukaan kuluvan viikon loppupuolella ja viikon 21 aikana.

Vaarallisesta tai harvinaisesta tulvasta varoitetaan Hossanjärvellä, Vellijärvellä, Pesiöjärvellä ja Palojärvellä. Hossanjärven vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60 +215,31 m, joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 40 vuodessa. Tulvavaroitus on annettu muun maussa Iso Parvajärvelle.

Ämmäkosken virtaaman ennustetaan nousevan tasolle 142,3 m3/s, joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran kahdeksassa vuodessa.

Kainuun ELY-keskuksella on yksilöityä vahinkokohdetietoa ainoastaan tunnistetuilta tulvavahinkokohteilta. Toistaiseksi ELY-keskuksen tiedossa ei ole vahinkokohteita. Esimerkiksi Kuhmon keskustaajaman osalta vedenkorkeus tulee nousemaan lähelle vahinkorajaa ja maksimiennusteiden mukaan sen yläpuolelle.

Erityisesti säännöstelemättömien järvien rannoilla ranta-asukkaiden on syytä seurata tulvan kehittymistä. Kainuun ELY-keskus kehottaa mökkien ja asuinrakennusten omistajia suojaamaan kiinteistönsä, mikäli ne sijaitsevat tulvaherkillä alueilla. On myös syytä huolehtia esimerkiksi laitureiden riittävistä kiinnityksistä sekä siitä, että rannan tuntumaan säilytykseen jätetty omaisuus on sijoitettu turvallisesti.

Oulujoen vesistöalueen jokien tulvavirtaaman odotetaan kasvavan huomattavan suureksi ja vesistöalueella olevien säännöstelemättömien järvien vedenpinnan nousevan poikkeuksellisen korkealle.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti