Mielipiteet

Aluevaaliehdokkaan mielipide: Ennaltaehkäisyyn sijoitettu euro on säästöä

Aluevaaleissa päätetään tärkeistä asioista. Ei hyvinvointia ilman Tervettä maalaisjärkeä.

Pelastuslaitoksen johtamistehtävä määrättävä monijäseniselle toimielimelle, kuten aluehallituksen alaiselle pelastusjaostolle tai pelastuslautakunnalle, joka toimii myös pelastusviranomaisena. Kainuussa on turvattava kaikkien paloasemien kyky toimia pelastustehtävissä. Kainuu on laaja maakunta, missä on pitkät etäisyydet. Onnettomuuden sattuessa pikainen ensilähdön vahvuus pidettävä yllä, koska sillä estetään onnettomuuden laajeneminen tai henkilövahingoiden tapahtuminen.

Paloasemille tarvitaan järeämpää pelastuskalustoa ja kemikaalionnettomuuskalustoa sekä henkilöstöä ennen kaikkea kaivos- ja teollisuuslaitosten mahdollisten onnettomuuksien varalle. Näin minimoitaisiin ja turvattaisiin mahdollisista onnettomuuksista aiheutuneet vahingot.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tiedolla johtaminen tuottaa kestävää hyvinvointia. Väestön ikääntyessä voidaan väistämättä nousevia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia hallita onnistuneella hyvinvointialueen strategialla sekä palvelustrategialla. Ydinasia on linjata palvelut ja palveluketjut varttuneiden kansalaisten todellisista tarpeista lähtien, ei vain aiemmin toteutuneen palvelutarpeen pohjalta.

Kestävää hyvinvointia tuotetaan, kun erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyö sekä palveluprosessit toimivat sujuvasti. On turvattava kohtuuhintaiset palvelut, koska ne vähentävät kärsimystä. Niukka toimeentulo on terveydellinen riskitekijä. Korkeiden asiakasmaksujen tiedetään aiheuttavan velkaantumista.

Soten tiedottajien ja virkahenkilöiden on käytettävä sellaista kieltä, että sen ymmärtää tavalliset ihmiset. Päättäjien pitää myös tietää, mistä tehdään päätöksiä. Tarvittaessa uskaltaa kysyä tai kyseenalaistaa päätösesitys.

Talous on tasapainossa, kun on aluksi mitoitettu tarve ja sitten seurattava miten pysytään raameissa. Soten ja pelastuslaitoksen yhteistyötä ja palveluja on lisättävä ja syvennettävä, että saadaan toiminta mahdollisimman tehokkaaksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ennaltaehkäisyyn sijoitettu euro on tulevaisuudessa hoidosta säästetty kymppi. Ennaltaehkäisy ja asioiden varhainen puuttuminen säästää vakavalta onnettomuudelta tai vahingolta tai pitkiltä hoitojaksoilta. Vahva ammattilainen ja koulutettu henkilöstö tuo rahan takaisin toiminnassa.

Soten ja pelastuspuolen koulutus on varmistettava valtakunnallisesti sisällöllisesti ja huomioiden koko maan tarpeet. Motivaatio koulutukseen tulee löytyä tehtävän mukaisesta palkkauksesta. Aluehallinnosta ei saa tulla uutta hallintohimmeliä ja moniportaista organisaatiota. Veroja maksaa normaali ihminen paljon, ehdoton ei uudelle maakuntaverolle.

Kalevi Valtanen

aluevaaliehdokas (kok.)

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sotkamo

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä