Mielipiteet

Aluevaaliehdokkaan mielipide: Hyvinvointialueesta työhyvinvointialue

Hyvinvointialueesta puhuttaessa huomio kiinnitetään alueen asukkaisiin ja heidän hyvinvointiinsa. Kolikolla on kuitenkin toinen puolensa: se on työ, jolla hyvinvointia luodaan. Sitä tekevät kaikki organisaation työntekijät.

Kaikille työntekijöille, ei ainoastaan paljon mainostetuille huippuosaajille, työpaikkakuntien asuin- ja sosiaalinen toimintaympäristö on tärkeä. Paikkakunnilta edellytetään luonnonympäristöstä, palveluista, harrastusmahdollisuuksista ja yleisestä ilmapiiristä huolehtimista. Jotkut edellyttävät lisäksi jotakin ekstraa, esimerkiksi kaksikielistä opetusta lapsilleen.

Hyvinvointialue tarvitsee jatkuvasti uusia työntekijöitä. Omalta alueelta ja omasta maastakaan niitä ei saada riittävästi. Tarvitaan maahanmuuttajia ja valmiutta kotouttaa ja kouluttaa heitä. Kouluttaa täytyy myös niitä työyhteisöjä, joihin maahanmuuttajatyöntekijöitä halutaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomalaiset ovat ulkomaalaisilta vaadittavan suomen kielen taidon suhteen oikeita kieliortodokseja, mutta omalla vieraan kielen taidolla ei ole niin suurta väliä. Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutuakseen työyhteisön tukea, myös esimerkiksi oman kummin muodossa.

Hyvinvoinnin luojille pitää maksaa reilua palkkaa. Palkkajärjestelmän pitää olla kannustava: hyvä ja vaikuttava työ on palkitsemisen arvoinen. Hyvinvointialueen on pidettävä huolta työhyvinvoinnista. Iso työntekijämäärä edellyttää iskukykyistä ja monipuolisesti osaavaa työhyvinvointiyksikköä. Lähiesihenkilöillä ja esihenkilöillä pitää olla riittävästi toimivaltaa ja johdon selkeä tuki huolehtia työntekijöidensä hyvinvoinnista.

Työn vaatimusten ja työntekijän voimavarojen pitää olla sopusoinnussa, samoin työelämän ja työn ulkopuolisen elämän. Organisaatiossa on käytävä säännölliset kehityskeskustelut. Työntekijöitä tuetaan kehittymisessä ja työuralla etenemisessä. Hyvinvointialueesta tehdään näin myös työhyvinvointialue.

Olin oman työurani lopulla organisaation työhyvinvointipäällikkönä. Opin paljon, kun pääsin tutkimaan organisaation tilaa tavallaan ulkopuolelta. Työhyvinvoinnin tunnistamisen olen nyt oppinut vaimoltani, joka on töissä hoivakodissa. Tekemistä hänellä on niin paljon, että tuskin istahtamaan ehtii. Hän sanoo kuitenkin, että töihin on mukava mennä. Työpaikka on kuin perhe. Hän saa hyvää suoraa palautetta asiakkailta ja työtovereiltaan ja on siitä ylpeä. Hän ei vielä osaa täysin suomen kieltä, mutta kertoo, että kommunikointi työpaikalla sujuu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ismo Heikkinen

ent. avin osastopäällikkö

aluevaaliehdokas (vas. sit.)

Kajaani

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä