Kotimaa

Arviointineuvostolta kritiikkiä hallituksen sote-uudistukselle: Vaikutusarviot osin puutteellisia varsinkin yritysten näkökulmasta

Myös sote-uudistuksen kokonaisvaikutuksista julkiseen talouteen on vaikea saada selkoa.

Hallituksen sote-uudistuksen vaikutukset yrityksiin, julkisen talouden kokonaisuuteen ja Uudellemaalle kaipaavat lainsäädännön arviointineuvoston mielestä lisäpohdintaa.

Arviointineuvosto julkisti maanantaina lausuntonsa hallituksen luonnostelemista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämislaeista.

Esitysten vaikutusarvioihin liittyy neuvoston mielestä poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Se johtuu siitä, että uudistuksen tavoitteiden toteutuminen riippuu lain toimeenpanosta ja siitä, miten uudet hyvinvointialueet käytännössä tuottavat palveluja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion taloudellista asemaa on käsitelty monipuolisesti esitysluonnoksessa.

Esityksen perusteella saa hyvän käsityksen yksittäisistä muutoksista ja niiden vaikutuksista, mutta julkisen talouden kokonaisvaikutuksista on vaikea saada selkoa. Esityksessä tulisikin siksi koota yhteen keskeiset vaikutukset julkiseen talouteen ja kuvata vaikutuksia myös julkisen talouden kestävyyteen, arviointineuvosto huomauttaa.

Ulkoistusten mitätöinti kustannusriski valtiolle

Esityksessä on selvitetty keskeisiä yrityksiin vaikuttavia muutoksia, mutta yritysnäkökulman kuvaus on jäänyt arviointineuvoston mielestä puutteelliseksi.

Lakiluonnoksen perusteella sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia voidaan mitätöidä tai ne voivat olla irtisanottavissa. Tämä sisältää arviointineuvoston mielestä valtiolle kustannusriskin, jos katsotaan, että esityksessä loukataan taannehtivasti sopimusvapautta ja omaisuuden suojaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kokonaisulkoistusten mitätöinnistä ja sopimusten irtisanomisista palveluntuottajille aiheutuvien liiketoimintavaikutusten suuruusluokka tulisi arvioida. Lisäksi pitäisi arvioida karkealla tasolla palvelujentuottajille maksettavien investointikustannusten ja mahdollisten sopimusrikkomusten korvausten kustannukset.

Suuntaa antavasti olisi arvioitava myös yksityisten ostopalvelujen ja alihankintojen rajoitusten aiheuttamia vaikutuksia yrityksille.

Lisäselvyyttä arviointineuvosto kaipaa myös valtion täyden rahoituksen aiheuttamista riskeistä hyvinvointialueiden menojen kasvulle siinä tapauksessa, että hyvinvointialueiden verotusoikeus ei toteudu.

Uudenmaan ratkaisussa riskejä

Arviointineuvoston näkemyksen mukaan Uudenmaan erillisratkaisu voi sisältää osaoptimoinnin riskin, kun sama taho ei järjestä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tehtäviä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Uudellemaalle koituvia yhteisvaikutuksia hyvinvointialueiden rahoitusmallista, kuntien veropohjan muutoksista sekä yksityisten ostopalvelujen käytön rajoittamisesta tulisikin vielä arvioida.

Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Luonnos

Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti sote-uudistuksen esitysluonnoksen lainsäädännön arviointineuvostolle 14. lokakuuta.

Hallitus viimeistelee lakiesityksen lopulliseen muotoonsa lainsäädännön arviointineuvoston palautteen jälkeen.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa, jolloin eduskunta voisi saada sen käsiteltyä juhannukseen mennessä.

Aluevaalit järjestettäisiin alkuvuonna 2022, minkä jälkeen aluevaltuustot aloittaisivat toimintansa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023.

Palvelujen järjestämisestä vastaisivat 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki.

Hallitus valmistelee maakuntaveron käyttöönoton, ja uusi vero otettaisiin käyttöön viimeistään 2026.

Esityksen mukaan Suomeen muodostettaisiin 21 hyvinvointialuetta, joille siirrettäisiin kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä