Paikallisuutiset

Avi: Kainuun tilaisuuksissa yhä ehkäistävä lähikontakteja

Terveysturvalliset tilaisuudet ovat mahdollisia Kainuussa. Virasto seuraa Kainuun tilannetta tarkasti. Rajoitusten palauttaminen mahdollista, jos tilanne pahenee.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Kainuussa toiminnan järjestäjien velvoitetta tilaisuuksien terveysturvallisuudesta. Avi kertoi päätöksestä perjantaina.

Kainuu on edelleen koronaepidemian leviämisaluetta, eikä epidemia ole päättynyt. Avi korostaa lausunnossaan, että sosiaali- ja terveydenhuolto on edelleen monin tavoin kuormittunut.

Aluehallintovirasto seuraa erityisen tarkasti tilannetta Kainuussa. Rajoituksia voidaan joutua myös palauttamaan, jos epidemiatilanne huononee. Tiukkoja rajoituksia tehdään kuitenkin vain, jos ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nyt tehty päätös mahdollistaa erilaiset tartuntojen leviämistä estävät torjuntatoimet, ja tukee omaehtoisia toimenpiteitä sekä ihmisten terveysturvallista käyttäytymistä.

Avi muistuttaa, että Kainuussa on toiminta edelleen järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Kainuussa tartuntatautilain (58 d§) mukainen päätös on voimassa 19.3.asti.

Kaikissa tilaisuuksissa osallistujien on tärkeää noudattaa vastuullisesti järjestäjien ohjeita ja yleisiä virusturvallisia hygieniavaatimuksia.

Avin mukaan päätöksellä mennään kohti yhteiskunnan asteittaista avautumista. Rajoituksia on kevennetty Kainuussa 7.2. ja 14.2.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Järjestäjän vastuu korostuu

Koko maassa on voimassa tartuntatautilaissa (58 c §) säädetyt yleiset hygieniavaatimukset. Vaatimukset ovat voimassa suoraan lain nojalla ilman erillistä viranomaispäätöstä.

Kainuussa voimassa olevan tartuntatautilain (58 d §) mukaisen päätöksen mukaan, tilaisuudet on edelleen järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Tartuntatautilain 58 d pykälän mukainen päätös tilojen käytön edellytyksistä koskee erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Näiden osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Asiakasmäärästä riippumatta päätös koskee urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja.

Toimenpiteistä, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään, pitää tehdä kirjallinen suunnitelma.

Suunnitelman täytyy olla tiloissa esillä siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen.

Tilaisuudet

Ehkäisytoimet

Riskiä voidaan ehkäistä esimerkiksi:

Saapumalla tilaan terveenä

Edellyttämällä kasvomaskin käyttöä

Tehostamalla ilmanvaihtoa

Rajoittamalla asiakasmäärää

Porrastamalla kävijöiden osallistumista

Osoittamalla osallistujille paikat sekä

Sijoittelemalla paikat aiempaa väljemmin.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä