Paikallisuutiset

Ely-keskus: Otanmäki Minen YVAa tulee tarkentaa ‒ Vaikutukset lintuvesialtaaseen ja kalastoon useiden lausunnonantajien huolena

Kainuun ely-keskuksen lausunnon mukaan Otanmäki Minen tulisi vielä tarkentaa ilmeniitin talteenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointia, YVA.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva ely-keskus esittää muun muassa vesienhallinnan selvittämistä, pohjavesivaikutusten, luontovaikutusten ja alueella ol

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä