Kolumnit

Europarlamentista: Vääntö hiilinieluista käynnistyy jälleen

Kirjoittaja on pielaveteläinen keskustan europarlamentaarikko.

Suomelle merkittävän EU:n hiilinielulaskennan uudistaminen pyörähtää pian käyntiin parlamentissa.

Meille suomalaisille tuttu LULUCF määrittelee laskentasäännöt sille, miten maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsänhoidon hiilinielut lasketaan ja otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Neljä vuotta sitten saimme käyttää todella ääntämme, kun kasvava hiilinielumme näyttäytyi laskentamallissa päästönä. Saimme onneksi malliin neuvoteltua Suomelle tarvitun joustomekanismin.

Komission kesällä tekemä esitys uudesta laskentamallista on edellistä parempi. Se on jaettu kolmeen vaiheeseen, jossa vuoteen 2025 mentäisiin nykyisen historiaan perustuvan laskentatavan mukaisesti ja Suomenkin erillisjousto säilyy.

Toisessa vaiheessa vuoteen 2030 asti laskenta perustuisi todellisiin raportoituihin nieluihin – siihen mitä metsissä aidosti tapahtuu. Samalla hiilinielutavoitteita kasvatetaan jäsenmaakohtaisesti ja Suomen nielun tulisi kasvaa nykyisestä 13,6 megatonnista 17,8 megatonniin.

Kestävällä metsänhoidolla taso voidaan kuitenkin saavuttaa. Monella muulla maalla, kuten Ruotsilla, kansallisen nielutavoitteen saavuttaminen näyttää paljon haastavammalta ja kritiikkiä esitystä kohtaan on jo kuultu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa vuodesta 2030 eteenpäin LULUCF laskentaan otetaan mukaan myös maatalouden päästöt. Uudeksi AFOLU-ehdotukseksi muuntuvan mallin perusajatus on, että koko maankäyttö, maatalous ja metsäsektorista tehtäisiin hiilineutraali metsien kasvavilla hiilinieluilla.

Suomelle malli sopii vain, jos tarkastelu tehdään jäsenmaakohtaisesti eikä metsänielujamme sosialisoida EU-tasolla muiden maiden maatalouspäästöjen kompensointiin.

Parlamentissa LULUCF-asetusta työstetään niin maatalousvaliokunnassa kuin ympäristövaliokunnassa. Ympäristövaliokunnan pääneuvottelijaksi on nimetty vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö . Maatalousvaliokunnan kantaa tehdään saksalaisen puheenjohtajan Norbert Linsin johdolla, ja pääsen itse työstämään pakettia oman ryhmäni neuvottelijana.

Keskustelua tullaan käymään hiilinielujen määristä ja nähtäväksi jää, riittävätkö jo nykyiset esitetyt kovat tavoitteet kaikille neuvottelijoille – etenkään ympäristövaliokunnan edustajille. Holtiton nielutavoitteen nosto saattaisi kuitenkin johtaa päinvastaisiin tuloksiin, jos metsän puuston määrää lisätään ilman selkeää suunnitelmaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

EU:n ilmastopolitiikan ytimessä tulee kuitenkin keskittyä ensisijaisesti päästöjen vähentämiseen.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä