Mielipiteet

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestäminen siirtyy valtiolta (ely-keskuksista ja te-toimistoista) kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta lähtien. Kirjoittajan mukaan jatkossa on mahdollista vieläkin tiiviimmin yhdistää työllisyyspolitiikka osaksi pitkäjänteistä laajempaa elinkeinopolitiikkaa.

Kainuun Yrittäjien mielipide: Laaja yhteistyö varmistaa menestyksen uudella työllisyysalueella

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestäminen siirtyy valtiolta (ely-keskuksista ja te-toimistoista) kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta lähtien.

Kajaanin kaupunki on ottamassa vastuukunnan ja samalla työvoimaviranomaisen roolin Kainuu-Koillismaan työllisyysalueella.

Aiesopimus, jossa sovitaan työllisyysalueen perustamiseen ja toimintaan liittyvistä keskeisistä asioista, on parhaillaan käsittelyssä kaikissa Kainuun kunnissa sekä Koillismaalla Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuu-Koillismaan työllisyysalueella hoidetaan jatkossa työnvälityksen henkilöasiakaspalvelut, te-palveluiden hankinnat ja kilpailutukset, starttiraha- ja palkkatukiasiat sekä työnantajien palvelut.

Kajaanin kaupungilla on hyvät edellytykset johtaa uutta työllisyysaluetta. Työllisyyden hoidon kuntakokeilussa on saatu aikaan hyviä tuloksia sille kuuluvien asiakkuuksien osalta.

Nuorten, maahanmuuttajien ja pitkäaikaistyöttömien työllistyminen on parantunut ja työllistymistä edistävien palvelujen hyödyntäminen on terävöitynyt. Lisäksi kuntakokeilun myötä on saatu arvokasta kokemusta työllisyyden hoidosta laajemmassa yhteistyössä.

Uudistuksen toivotaan tuovan ratkaisuja myös Kainuuta vaivaavaan työvoimapulaan. On tärkeää, että työnhakijoita kannustetaan hakeutumaan töihin yli aluerajojen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Työn uudet muodot edellyttävät tulevilta työvoimaviranomaisilta kykyä aivan uuteen yhteistoimintaan eri alueiden ja toimijoiden välillä. Samalla se merkitsee tietojohtamisen modernien toimintatapojen hyödyntämistä.

Uuden mallin myötä jatkossa on mahdollista vieläkin tiiviimmin yhdistää työllisyyspolitiikka osaksi pitkäjänteistä laajempaa elinkeinopolitiikkaa.“

Avoimuus ja tiedonvaihto eri alueiden työvoimaviranomaisten ja yksityisten palveluntuottajien välillä ovat avainasemassa, että työ löytää tekijänsä aluerajoista riippumatta.

Yksityisen sektorin osaaminen kannattaa ottaa käyttöön työvoimapalvelujen kehittämisessä. Erityisesti kansainvälisten osaajien rekrytointiosaamisessa on yksityisillä toimijoilla pitkä etumatka, jota kannattaa hyödyntää.

Työllistyminen avoimille työmarkkinoille ja erityisesti yrityksiin on kestävää, luo elinvoimaa ja hyvinvointia yksilölle ja koko alueelle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Uuden mallin myötä jatkossa on mahdollista vieläkin tiiviimmin yhdistää työllisyyspolitiikka osaksi pitkäjänteistä laajempaa elinkeinopolitiikkaa.

Business Kainuu -verkostossa on laajaa osaamista ja kokemusta, joita kannattaa hyödyntää myös uuden työllisyysalueen palveluissa.“

Uudistuksessa ei saa unohtaa yritysten ja työnantajien palvelutarpeita. Kainuussa on rakennettu hyvä pohja yritysten ja yrittäjien palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Business Kainuu -verkostossa on laajaa osaamista ja kokemusta, joita kannattaa hyödyntää myös uuden työllisyysalueen palveluissa.

Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen hallintoa varten tullaan perustamaan yhteinen toimielin. Sen jäsenmäärästä, tehtävistä ja toimintatavoista sovitaan tarkemmin yhteistoimintasopimuksessa.

Toimielimeen kannattaa ottaa mukaan myös tärkeimpiä sidosryhmiä. Sitouttamalla ja vastuuta jakamalla saadaan parhaat tulokset.

Business Kainuun ja Kainuun Yrittäjien verkostot ja osaaminen ovat käytössä, jotta Kainuuseen ja Koillismaalle saadaan parhaat toimintamallit työvoima- ja yrityspalveluihin.

Anu Tervonen

toimitusjohtaja

Kainuun Yrittäjät

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä