Mielipiteet

Lukijan mielipide: Budjettiesitys leikkaa taas 4H-järjestöltä

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan budjettikehyksessä vuodelle 2023 esitetään 4H-toiminnan valtionapua leikattavaksi 3,305 miljoonaan euroon. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi, että 4H-järjestön vuosittainen valtionapu laskisi 800 000 eurolla eli yli 20 prosentilla.

4H-nuorisotyötä tehdään kattavasti joko täydentämällä kunnallista nuorisotyötä tai pienemmissä kunnissa hoitamalla se kokonaan. Viime vuosina 4H-yhdistykset ovat tehneet ostopalvelusopimuksia kuntien kanssa erilaisten nuorisopalveluiden tuottamisesta. Tästä syystä 4H-toiminta on oleellinen tuki ja vahvistus heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien kuntien nuorisotyön toteuttamiseen.

4H-järjestö on merkittävä lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä työllistämistä ja yrittäjyyttä edistävä järjestö, jonka toimintaan osallistui vuonna 2021 yli 150 000 lasta ja nuorta. Jos yli 20 prosentin leikkaus toteutuu, niin pelkästään 4H-järjestön mahdollistama 6,1 miljoonan nuorten yrittäjä- ja palkkatulo tippuisi yli 1,3 miljoonaa euroa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Työllistettyjen nuorten ja 4H-yrittäjien määrä tippuisi yli 1 600 nuorella ja veisi edullisen harrastustoiminnan yli 8 500 lapselta.

THL:n ja Sitran tekemien tutkimusten perusteella peruskoulun varaan jäävät nuoret aiheuttavat julkishallinnolle elinaikanaan keskimäärin jopa 370 000 euron lisäkustannukset verrattuna toisen asteen koulutuksen hankkiviin. 4H-järjestön tekemä työ tukee erityisesti peruskoulun päättävien nuorten siirtymistä toiselle asteelle muun muassa Ysit töihin -toimintamallin avulla.

4H-yhdistykset ovat merkittäviä toimijoita nuorisojärjestökentällä erityisesti maaseutualueiden näkökulmasta. 4H-järjestön toteuttama monipuolinen yrittäjyyskasvatus vastaa ennaltaehkäisevästi nuorten syrjäytymisen haasteeseen, ettei liian moni nuori jää kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Ikääntyvässä Suomessa on välttämätöntä, että nuorista kasvaa aktiivisia, työteliäitä ja yritteliäitä aikuisia.

Näiden tavoitteiden kannalta on välttämätöntä, että eduskunta palauttaa valtiovarainministeriön ensivuoden budjettiesityksessä tekemän leikkauksen. Päätös olisi linjassa myös rahapelituotoilla rahoitettavien yleishyödyllisten toimintojen kanssa, joiden rahoitus on turvattu kehyksessä ainakin vuoden 2024 loppuun asti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lasse Hautala

Suomen 4H-liiton valtuuskunnan puheenjohtaja

Kauhajoki

Eero Suutari

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomen 4H-liiton hallituksen puheenjohtaja

Kajaani

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä