Mielipiteet

Lukijan mielipide: Joku sananen asumistuesta

Viime aikoina tiedotusvälineissä on keskusteltu varsin runsaasti asumistuesta. Julkinen keskustelu on ollut varsin pinnallista, sillä ensin olisi määriteltävä, mitä asumistuella tarkoitetaan.

Asumistuki koostuu yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajien asumistuesta. Opiskelijat on nyttemmin siirretty yleisen asumistuen piiriin. Yleinen asumistuki on pienituloisille suunnattu etuus, joka on tarkoitettu asumismenojen helpottamiseksi.

Vuonna 2020 asumistukea sai 402 559 ruokakuntaa. Mikäli ruokakunnan keskikoko on 1,7 henkeä, niin asumistuki koskettaa suoranaisesti yli puolta miljoonaa kansalaista. Kerrannaisvaikutukset huomioon ottaen vaikuttaa asumistuki varsin lukuisiin toimijoihin aina rakennusteollisuuteen ja yleishyödyllisiin vuokranantajiin asti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pienellä taloudellisella analyysillä voidaan päätellä, että asumistukijärjestelmät kokonaisuudessaan ovat varsin merkittävä tulonsiirto yhteiskunnalta vuokranantajille.

Asumistuki voidaan maksaa joko vuokranantajalle tai vuokralaiselle. Rationaalinen vuokranantaja voi korottaa vuokraa havaittuaan, että vuokralainen saa asumistukea. Tämä puolestaan korottaa yleistä vuokratasoa ja vaikuttaa siten kaikkien vuokralaisten yleiseen vuokratasoon.

Vuokranantajien etujärjestön mukaan vuokratason noususta ei voida yksin syyttää vuokranantajia, sillä vuokratasoon vaikuttaa myös asuntotuotannon määrä ja laatu.

Eläkkeensaajien asumistuki on tarkoitettu puolestaan kattamaan eläkkeensaajien asumiskustannuksia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Eläkkeensaajien asumistukea voivat saada kaikki pysyvästi Suomessa asuvat eläkeläiset (eivät siis talvet Espanjassa asuvat).

Laskettaessa yleisen asumistuen määrää otetaan yksinasuvalla huomioon 37 m2 kohtuullisista asumismenoista. Aiemmin määrä oli 40 m2, mutta sittemmin säästösyistä neliömäärää leikattiin. Tämä puolestaan vaikutti asuntotuotantoon: rakennuttajat pienensivät yksiöiden kokoa muutamilla neliöillä.

Keskustelu asumistuesta koskettaa siten varsin suurta määrää kansalaisia.

Jos asumistukea leikattaisiin 10 prosenttia, olisi vuotuinen säästö varsin suuri ja vaihtoehtoiskustannukset huomioiden koskettaisivat kaavaillut asumistuen leikkaukset varsi lukuisia talouden toimijoita. Leikkauksen negatiivisena vaikutuksena olisi kuitenkin se, että leikkaukset saattaisivat vaarantaa pienituloisten mahdollisuuksia selvitä asumismenoistaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jussi Y. Hyry

YTM, Kajaani

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä